سیمین کاظمی

خشونت بی عقوبت و قربانیان بی حمایت

برای مدیریت مسأله ی خشونت خانگی، نهادهایی که می توانند از زنان خشونت دیده حمایت کنند، از مداخله ی به موقع بازمی مانند و زن از حمایتی که می تواند و حق دارد که بهره مند شود محروم می ماند. نتیجه این است که زن به همان چهاردیواری اعمال خشونت و تحقیر باز می گردد و مرد نه اجباری به تغییر رفتار دارد و نه لازم است به هیچ مرجعی پاسخگو باشد. او با توسل به این اصل پذیرفته شده ی عمومیت یافته که زندگی خصوصی افراد به دیگران ارتباطی ندارد، می تواند هر رفتاری از جمله خشونت فیزیکی را به زن روا دارد. در چنین شرایطی است که خشونت به امری عادی تبدیل می شود که هر زنی باید به تنهایی در پی راه حلی فردی برای آن باشد.

بخش: 

رحم های اجاره ای و سیاست افزایش جمعیت

برخوردهای سلبی و خشونت آمیز و آمرانه، که بدون در نظر گرفتن تمایل و حق انتخاب زنان و با محدود کردن نقش اجتماعی آنها، و در پیش گرفتن سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی، تبعات و عواقب جبران ناپذیری را به ویژه برای زنان و نسل آینده رقم خواهد زد. باید پذیرفت که در عصر ما تقلیل همه هستی زنان به کارکرد فیزیولویکشان نه قابل قبول است و نه شدنی. زندگی زنان به رحم و دستگاه تولید مثل خلاصه نمی شود که آنها را در فشار برای بارداری قرار داد و سایر توانایی ها و خواسته هایشان را نادیده گرفت. بارداری تنها یکی از هزاران توانایی زنان است که نباید مانع از شکوفایی استعدادهای زنان و نمایش توانایی های دیگرشان شود.

بخش: 

پدیده انتخاب جنس و جنین مونث کشی در ایران

واقعیت آن است که در سرمایه داری ناقص الخلقه ای که در مملکت ما در حال رشد است ممکن است هر چیز، حتی انسانیت و اخلاق و کرامت انسانی در مسلخ سود و سرمایه قربانی شوند، و جان انسان به ویژه زنان همچون کالایی ناچیز در چشم سوداگران عالِم نما جلوه کند، اما این وظیفه ی مراجع تصمیم گیرنده است که با هوشیاری و نظارت بر کار و اعمال سودجویان ملبس به جامه علمی مانع از سوءاستفاده و ترویج روشهایی شوند که عواقبی خطرناک و غیرانسانی چون انتخاب جنس جنین دارند.

بخش: 

سقط جنین غیرقانونی، معضلی که پنهان می شود

برای کاستن از ابعاد مسأله سقط جنین غیرقانونی و خطرات آن، لازم است در وضع قوانین، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و نیز مصالح جامعه در نظر گرفته شود و نیز حقوق فردی شهروندان از جمله زنان لحاظ شود. در حال حاضر حاملگی ناخواسته یک واقعیت اجتماعی و از معضلات زنان است که باید جدی تر به آن اندیشیده شود و عوامل آن از جمله محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری برطرف شود و آموزش عمومی در خصوص پیشگیری از بارداری دوباره مورد توجه قرار گیرد. سیاست افزایش جمعیت نباید به معنی نادیده گرفتن حق انتخاب زنان و محروم کردن آنها از ارائه خدمات و آموزش در زمینه پیشگیری از بارداری باشد. این حق زنان است که در تصمیم گیری برای بارداری مختار باشند و نه این که با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری در تنگنا گذاشته شوند

حجاب، مسئله ای سیاسی یا فمینیستی؟

در رویکرد فمینیستی به موضوع حجاب، باید این واقعیت را در نظر داشت که اهمیت این مساله برای زنان طبقات مختلف، یکسان نیست و اگر چه برای بخش هایی از زنان یک مطالبه مهم و حتی کلیدی به شمار می رود ولی برای بسیاری از زنان ممکن است در مقایسه با گرفتاری های دیگر و یا به دلیل اعتقادات مذهبی، حجاب اصلاً مسأله به حساب نیاید.

بخش: 

مردان ماندگار در تاریخ جنبش زنان

تنها همزمان با مبارزات منتهی به انقلاب مشروطه است که برخی از روشنفکران و زنان ایرانی قادر به درک موقعیت فرودست زنان شده و در این برهه از تاریخ است که تکاپوی زنان برای برکشیدن خود به جایگاهی که حق انسانی شان است آغاز می شود و از حمایت گروهی از مردان روشنفکر نیز برخوردار می شوند

بخش: 

مسئله زن و مارکسیسم

در اتحاد شوروی که برای نخستین بار، ایده های مارکسیستی مجال عمل می یافتند، رویکرد به مسأله زن، رویکردی است که تا پیش از آن بی سابقه بوده است. طبق قوانین شوروی، تساوی زن ومرد در همۀ زمینه ها به رسمیت شناخته شد. درقانون 1926 مساوات کامل میان زن ومرد تصریح شده است. طبق ماده نهم زن آزادانه می تواند به کار مورد علاقۀ خود اشتغال ورزد. درهای تمامی مشاغل به روی زنان باز است...

بخش: 
اشتراک در RSS - سیمین کاظمی