جورج مونبیو

نئولیبرالیسم، ریشه ی همه ی مشکلات ما

• شاید مهمترین پیامد نولیبرالیسم نه بحران اقتصادی که به وجود اورده، بلکه بحران سیاسی باشد که ایجاد کرده است. ازانجائی که دامنه نفوذ دولت کاسته شده است، امکانات شهروندان برای ایجاد تغییر از طریق دموکراتیک ناشی از رای و دخالت مردمی هم ناپدید گردیده است. ما به ازای آن به ادعای نولیبرالیسم حق انتخاب مردم در خرید و از طریق مصرف است. اما مشکل انجاست که بسیاری اصلا امکان خرید ندارند و در دموکراسی های بازار ازاد و خرید و فروش سهام همه از حق برابر برخوردار نیستند ...

اشتراک در RSS - جورج مونبیو