کانون فراخوان

فراخوان عمومی صد ها نفر از فعالان حقوق کارگری – اجتماعی و سیاسی

جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است ، آزادش کنید

خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط رضا شهابی برای ادامه معالجات او هستیم ، بدون شک عامل بیماری رضا شهابی تمام افرادی هستند که رضا را زندانی کرده و همچنان از آزادی او ممانعت بعمل می آورند.
ما رژیم جمهوری اسلامی را مسئول هر نوع عواقب احتمالی که سلامت و جان رضا شهابی را تهدید می کند ، می شناسیم و آزادی بلادرنگ او را خواستاریم .

اشتراک در RSS - کانون فراخوان