علیرضا افشانی

یاد دکتر تقی افشانی نقده گرامی باد

گرامی داشت سالگرد مرگ تقی تداعی بحش یاد و خاطره زنان و مردان سترگی است که امروز بر پهنه سینه تاریخ سرزمینیمان حک شده اند. جان شیفتگانی که با پایداری و ایستادگی خود، حرکت و بودن را برای ما زمزمه میکنند. یادشان گرامی باد. نوشته زیر حاصل جمعبندی خاطره جمعی از دوستان است که ما را بر آن داشت در این بهمن ماه یادی کنیم از تقی و یارانش،
اصغرایزدی همرزم تقی و عضو سابق س چ ف خ، ضمن ...

اشتراک در RSS - علیرضا افشانی