ک دیهمی

شكنجه شديد دو زندانى اهوازى منجر بقتل رساندن يكى از آنها و شكستن دو پاى زندانى ديگر در زندان مركزى اهواز

بازداشت معترضين

على سوارى 50 ساله و از اهالى كوى سپيدار اهواز و همراه او زندانى ديگر بنام كاظم سوارى از اهالى عين 2،چهار سال پيش زندانى شده اند و حكم ابد براى آنها صادر شده است و در حال سپرى دوران حبس خود هستند.
يكى از بستگان اين دو زندانى مى گويد: بعد از شنيدن خبر فوت على سوارى، بستگان اين دو زندانى در مقابل درب زندان شيبان تجمع كردند و در حدود 30 از آنان را بازداشت كردند. معترضين خواستار برخورد با قاتل على سوارى بو

اشتراک در RSS - ک دیهمی