سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - هلند

فراخوان تجمع در لاهه برای حمایت از مادران زندانی

جمعى از کنشگران ‫«‏کمپین حمایت از مادران زندانی» با صدور فراخوانی اعلام کردند که در حمایت از زنانی که در کنار تمام سختی‌های زندان، رنج دوری از فرزند را نیز به جان خریده‌اند، مقابل کاخ صلح در شهرلاهه، گردهم جمع می شوند

گرامیداشت تابستان 67 در هلند

ما گرامیداشت و پیگیری امر دادخواهی جانباختگان تابستان ٦٧ را وظیفه خود دانسته و با تمام توان از حرکت بجا و شایسته کانون زندانیان سیاسی - هلند حمایت میکنیم .
ما اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت در هلند و تمامی ایرانیان آزاده را به شرکت فعال در این برنامه فرا می خوانیم

قاسملو، رهبری فرهیخته، سیاستمداری کارآزموده و اندیشه ورزی واقع بین

پیام به کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در هلند

این جایگاه ویژه محصول تلاش همه عمر دکتر قاسملو برای استقرار دمکراسی در ایران و تحقق خودمختاری در کردستان است. او با تلاش و کوشش مستمر و درایتی ویژه این شعار را در جنبش کردستان نهادینه کرد تا چون مشعلی روشن راهنمایی عمل همه مبارزان کردستان گردد.

بزرگداشت چهل و سومین سالگرد جنبش فداییان خلق ایران در هلند

جشن بزرگداشت چهل و سومین سالگرد بنیانگزاری جنبش فدائیان خلق ایران در شهر ماستریخت هلند
جنبشی برای صلح، آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
سخنرانان: رفقا بهزاد کریمی و علی پورنقوی

پیام به کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در هلند

جایگاه دکتر قاسملو در مبارزات کردستان و کوشش او برای پیوند این مبارزه با مبارزه سراسری ایران در راه آزادی و دمکراسی، او را به نماد صادق کردی ایرانی و ایرانی کرد، مبدل کرد. تلاش های این رهبر فرهیخته و هوشمند درهمه جهات و از جمله در رهجویی های واپسین وی در جستن راهی برای کاستن از درد و رنج مردم تحت سرکوب از طریق مذاکره، جملگی دلیلی هستند بر احساس مسئولیت والای او در قبال سرنوشت مردم اش.

پیام به کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در هلند

جایگاه دکتر قاسملو در مبارزات کردستان و کوشش او برای پیوند این مبارزه با مبارزه سراسری ایران در راه آزادی و دمکراسی، او را به نماد صادق کردی ایرانی و ایرانی کرد، مبدل کرد. تلاش های این رهبر فرهیخته و هوشمند درهمه جهات و از جمله در رهجویی های واپسین وی در جستن راهی برای کاستن از درد و رنج مردم تحت سرکوب از طریق مذاکره، جملگی دلیلی هستند بر احساس مسئولیت والای او در قبال سرنوشت مردم اش.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - هلند