سعید مقیسه ای

دکترین های اقتصادی و اجتماعی دولت اصولگرای رئیسی

(قسمت دوم)

برای شناخت عمیق تر حکومت و دولت آینده رئیسی بهتر است با خصوصیت های عمومی و جهانشمول "پوپولیسم" که مترادف با مقوله "فراطبقاتی" یا بناپارتیسم است بیشتر آشنا بشویم. این خصوصیت ها در تمامی نظام های مشابه مثل حکومت های ناپلئون بناپارت، بیسمارک و خامنه ای مشترک هستند.

دکترین های اقتصادی و اجتماعی دولت اصولگرای رئیسی

قسمت اول

با اطمینان خاطر می توان گفت که دولت رئیسی نیز به مانند دولت خلف خود احمدی نژاد همان مسیر را، اما طراحی شده و مهندسی تر پیش خواهد برد و در ادامه بزودی خواهیم دید که شاهد پوپولیست ترین دولت تاریخ معاصر کشور خواهیم بود!

نامه سرگشاده به فرخ نگهدار

رفیق فرخ! در اختتام بهتان بگویم که توسط اقوام درجه یک و دوستان و حتی آنهایی که سیاسی نیستند، و می دانند که من به فداییان خلق اکثریت گرایش دارم، پیامی اینچنینی دریافت می کنم: "سعید جان این بار خواهش می کنیم در انتخابات شرکت نکن و رای نده تا با اتحادمان بزنیم توی دهن حکومت!" فرخ جان آنها می ترسند که مبادا من در انتخابات شرکت کنم!

چپ ها و انتخابات ١٤٠٠

از آنجایی که سوسیال دمکرات ها معمولا فعالیت سیاسی را در چهارچوب قانون اساسی موجود تعریف می کنند به "قانون انتخابات" حاکم بر کشور هم علارغم انتقادات اصلاح طلبانه خود، پایبند هستند و شرکت در انتخابات را در همه فصول تجویز می کنند. تجمع این نوع گرایش سوسیال دمکراسی در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) است.

رای دادن یا رای ندادن!

در کشور ما وجود حکومت تئوکراتیک غیر دمکراتیک بهترین بهانه را ایجاد کرده است تا کسانی که هواداران «رای بی رای» هستند بهترین بستر را برای پیشبرد علاقه و نظر خود اعمال کنند. شعار محوری آنها بخصوص در ایران این است که «افتخار می کنیم که تا کنون رای نداده ایم!» اینگونه افراد در کشورهای دمکراتیک مقیم خود نیز از شرکت در انتخابات طفره می روند. معمولا آنها در تمام فصول تاریخی جامعه خود با منطق اینکه توسط شرکت در انتخابات تغییر مثبتی رخ نخواهد داد هم خود در انتخابات شرکت نمی کنند، و هم دیگران را دعوت به دوری و شرکت ‌نکردن در انتخابات می کنند!

بخش: 

بلاکچین

BlockChain

کارشناسان بزرگ ترین ضعف پول را در «انحصاری بودن دولتی» آن می دانند، و می پرسند که چگونه‌ می شود که علارغم اینکه در یک اقتصاد سالم بر علیه «انحصارات» مبارزه می شود ولی اصلی ترین مقوله یعنی «پول» در انحصار همچنان باقی است؟ در ضمن معتقد بوده اند که در صورتی «پول» مریض مداوا خواهد شد که از «انحصار» دولتی درآید و بشریت مترقی در دل بحران های اقتصادی جوامع سرمایه داری که ریشه های سیاست های بانکی داشته اند (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳)، با مبارزه ای خشونت پرهیز در اشل جهانی «رمز ارز» کریپتو کرانسی را خلق کرده است که بیتکوین مشخصه و نمونه بارز، موفق و شناخته شده آن است.

تاج زاده، مقوله "گذار دمکراتیک" و انتخابات ۱۴۰۰

در صورت تائید صلاحیت تاج زاده و حتی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری هرچند می توانیم انتظار دستاوردهای رفرمیستی خوبی داشته باشیم که حتما در زندگی مردم اثر مثبتی خواهند گذاشت، اما تجربه این چهل سال بدلیل هژمونی حکومت بر ارگان ریاست جمهوری ها نشان داده است که امکان ناموفق و مسخ شدن حرکت بسمت شکل گیری "جنبش انتحابات آزاد" امکان پذیرتر خواهد بود.

دو فدایی و سه گرایش

(در حاشیه انتخابات۱۴۰۰)

جریان سوم هم عمدتا در سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت است که با پافشاری بر ماهیت سوسیالیسم دمکراتیک خواهان داشتن هویت مستقل خود است و تمایل به فاصله گیری از انقلابیون و براندازان از یک سو و پوزیسیون در سوی دیگر دارد. هر چند می توان با جناح های رادیکال اپوزیسیون اینجا و آنجا با هویت مستقل خود متحد شد‌.

رای بدهیم، یا بهتر است رای ندهیم

اقتصاد کشور رانتیری است. بنابراین اراده تمامی جناح های داخلی مستقل از سر وصداهای آنها، رفع تحریم بوده تا امکان فروش نفت مهیا و کسب درآمد حکومتی دوباره احیا شود. از این رو حتما برجام با هر نتیجه حاصله از انتخابات ۱۴۰٠، پیش خواهد رفت.

آشتی ملی، ابزاری برای تغییرات بنیادین

می گویند که از مشکلات باید فرصت ساخت. بنابراین، اینبار فشار های نیروهای مترقی و مردمی از چپ و راست و سکولار و غیر سکولار و حتی فشار های بین المللی باید بر این متمرکز شوند که در انتخابات آینده "نظارت استصوابی" برچیده شود و هر کسی از هر جناح و تفکر سیاسی بتواند خود را کاندید کند .شاید آشتی ملی بر حول برگذاری انتخاباتی صالح تر و دمکراتیک تر، بتواند ابزار گذار مسالمت آمیز به سمت جامعه ای عرف گرا گردد.

اشتراک در RSS - سعید مقیسه ای