امیرعلی متولی

نینوای ِ خوزستان

این فقط و فقط یکی از موارد ِ کارنامه جمهوری اسلامی است که کاملا عیان می باشد و گمان نمیکنم که نخبگان ِ عرصه ِ انتخاب ِ "بد و بدتر" هیچ جوابی برای آن داشته باشند چرا که از خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی را از هر دو طیف ِ بد و بدتر تجربه نموده اند اما رویه ی ِ نابودی مملکت همچنان با سرعت در حال ِ تاختن است و مدیریت ِ انفعالی در زندگی روزمره امت و تصمیماتِ نظام مستضعفان و خادمان امت، همیشه بر همه چیز حاکم بوده است.

اشتراک در RSS - امیرعلی متولی