مهدی رستاخیز

ایران، تحریم و تغییر رفتار

اساسا کشورهایی راحت تحریم می‌شوند که اثرگذاری کمتری بر اقتصاد کشورهای دیگر دارند یا اثرگذاری آنها قابل‌کنترل و نقش‌شان دارای جایگزین است. در واقع هرقدر اقتصاد یک کشور قوی‌تر باشد و با جوامع بزرگ‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی دارای منافع استراتژیک و راهبردی باشد به‌سختی تحریم می‌شود.

اشتراک در RSS - مهدی رستاخیز