علی جیحون

پنجاه سال پیش در پراگ: شما راستی هستید یا چپی آقای کوندرا؟

در اوت ۱۹۶۸، ارتش روس کشور را اشغال کرد. در عرض یک هفته، خیابان‌های تمام شهرها پر شده بود از فریاد خشم. هرگز کشور اینگونه وطن نشده بود، هیچ وقت چک ها این گونه چک نبودند. ژوزف، سرشار از نفرت، آماده بود تا خود را به زیر تانک‌ها بیاندازد.

اشتراک در RSS - علی جیحون