فائزه مومنی

یک فاجعه زیست‌محیطی بیخ گوش تهران

پشت این دیوار دست و پای انسان طعمه سگ‌ها می‌شود

همه تکذیب کردند؛ همه آن بیمارستان‌هایی که زباله‌های عادی و عفونی شان را مخلوط می‌فرستادند برای دفن در کهریزک، اما تجربه حضور چند ساعته در آراد کوه ثابت کرد در میان زباله‌های بیمارستانی، هم بخش‌هایی از بدن انسان هست و هم لباس خونی و تجهیزات اتاق عمل

اشتراک در RSS - فائزه مومنی