اسدالله کشتمند

در کشور ما چه می‌گذرد؟

بخش نخست: نقش پدیده‌ای به نام طالبان

آنچه را که تاریخ به‌مثابه شیوه اداره طالبان جامعه افغانستان بین سال‌های ١٩٩٦ تا ٢٠٠١ میلادی، شاهد آن بود، چیزی جز رفتار کلاسیک و غریزی متکی بر شریعت نبوده و هیچ ارمغان بیشتری از شریعت ١٤ قرن قبل نداشت. درحالی‌که شریعت توان مطرح ساختن دقیق و فنی مقتضیات امروزی جامعه بشری را ندارد، طالبان به‌ احتمال‌ قوی در آخر خط، بدون به یادگارگذاشتن کوچک‌ترین تأثیر ماندگار اجتماعی در لای گردوخاک تاریخ ناپدید خواهند شد.

اولین علامت «طوفانی که درراه است؟»

امروز نیروهای امنیتی تاجیکستان اعلام نموده اند که یک گروه ده تادوازده نفری تروریستهااز مرزتخارافغانستان عبورنموده وباحمله برنیروهای امنیتی تاجیکستان دوتن ازنیروهای امنیتی راکشته ویک نفررازخمی ساخته اند.

اشتراک در RSS - اسدالله کشتمند