جمعیت كردهای مقیم فرانسه

از فراخوان احزاب و سازمانهای سیاسی كرد برای اعتصاب عمومی در كردستان ایران حمایت می كنیم

روز چهارشنبه دوازدهم سپتامبر برای این حركت جمعی مردم مبارز كردستان پیش بینی شده است۔ ما نیز از عموم مردم كردستان دعوت می كنیم با بستن مغازه ها و ماندن در منازل، تروریزم جمهوری اسلامی را محكوم نمایند.

اشتراک در RSS - جمعیت كردهای مقیم فرانسه