جف گریفین

تاریخ مراقبت بهداشتی در امریکا

تاریخ بهداشت در امریکا به تکامل خود ادامه خواهد داد و مشاهده آن که این دولت مارا به کجا می برد و طرح آن ها چه تاثیراتی روی امریکایی ها خواهد داشت جالب خواهد بود. صرف نظر از آن، ما باید روی رقم های هزینه بهداشت ملی چشم بدوزیم. طبق آخرین داده های قابل دسترس، بیمه بهداشت ملی در سال 2015 معادل 17.8 درصد تولید ناخالص ملی، هشدار دهنده آرام ترین رشد نسبت به دهه گذشته بود، اما حکایت کامل را تنها زمان خواهد گفت.

اشتراک در RSS - جف گریفین