حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا

گزارش برگزاری برنامه فاجعه ملی در تورنتو- کانادا

طبق رسم هر ساله مان در شهر تورنتو امسال نیز در تاریح 6 اکتبر مراسم بزرگداشت یادمان کشتار زندانیان سیاسی 67 را برگزار کردیم. این برنامه با حضور و سخنرانی رفیق بهروز خلیق عضو هیات سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار گردید.

اشتراک در RSS - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا