فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنیات

خشونت جنسی علیه ایزدی‌ها

جنگجویان خارجی داعش باید به خاطر نسل کشی و جنایت‌های ضد بشریت مورد پیگرد قرار گیرند

گزارشی که امروز فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنیات (Kinyat) منتشر کرده‌اند، بر اساس یافته‌های میدانی، نشان ‌می‌دهد که دولت اسلامی (داعش) چگونه قاچاق جنسی ایزدی‌های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و برنامه ریزی کرد.

اشتراک در RSS - فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنیات