مدافعان حقوق بشر

نشست جهانی منجر به تعهدات تازه‌ای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر شد

مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان هفته‌ی پیش برای شرکت در «نشست جهانی مدافعان حقوق بشر ۲۰۱۸» در پاریس گرد آمدند تا بیست سال پس از انتشار نخستین «اعلامیه‌ی مدافعان حقوق بشر» سازمان ملل، برنامه‌ی عمل برای نحوه‌ی حمایت از فعالان مبارز در راه حقوق بشر و تشویق فعالیت آنها تدوین کنند.

پس از سه روز بحث و تدوین راهبرد در مورد موضوع‌های منطقه‌ای و جهانی، حقوق محیط زیست و زنان مدافع حقوق بشر و افزایش حمله به مدافعان حقوق بشر در همه جا، برنامه‌ی عمل شاخصی تدوین شد که در ماه دسامبر به سازمان ملل ارائه خواهد شد.

اشتراک در RSS - مدافعان حقوق بشر