ایرانیان ضد تحریم و جنگ - برلین

بيانيه "ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين"

سرکوب و کشتار مردم بی دفاع را محکوم می کنيم!

حاکميت همزمان با پايمال کردن حق آزادی بيان و گردهمايی و اعتراض مسالمت آميز مردم، کوشيد با قطع اينترنت از هر گونه تماس معترضان چه با هم و چه با جهان پيرامون جلوگيری کند، افکار عمومی جامعه و جهان را از عملکرد خشونت بار و سازمان‏يافته خود بی‏خبر نگاه دارد و نگذارد مردم جهان صحنه‏های تکان‏دهنده‏ی سرکوب و شليک به‏سوی مردم بی‏دفاع را به چشم‏های خود بببيند.

با ادامۀ تحریم‌ها و خطرِ بروزِ جنگ مخالفت کنیم

فراخوان ایرانیان ضد تحریم و جنگ برلین

در چنین شرایطی، ما، شماری از ایرانیان صلح‌طلب، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز یک جنگ خانمان‌سوز و برای پایان دادن به تحریم‌های در حال گسترش اقتصادی، که به‌خصوص دامنگیر اکثریت مردم کشورمان شده است، به‌سوی همۀ نیروهای صلح‌طلب، به‌ویژه هم‌میهنان عزیزمان در برون‌مرز، دست یاری دراز می‌کنیم. دستیابی به چنین هدف‌هایی از‌جمله می‌تواند خواست مشترک ایرانیان صلح‌دوست، با دیدگاه‌های گوناگون سیاسی اجتماعی باشد.

اشتراک در RSS - ایرانیان ضد تحریم و جنگ - برلین