کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

ما از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت می کنیم!

فراموش نکنیم که برای حرکت های بزرگ و اعتراضات قوی تر نیاز به تشکل های بیشتر و تشکل سراسری داریم که اعتراضات کوچک امروزی می توانند ضمن مقابله با حمله کارفرمایان و دولت سرمایه داری، به دستاوردهای طبقه کارگر زمینه ساخته شدن تشکل های بیشتر و فدراسیون سراسری کارگری را هموار نمایند.

احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد را محکوم می کنیم!

مسیر اصلی مبارزه با ددمنشی جمهوری اسلامی کارفرمایان دقیقا از زیر پا گذاشتن همین خط قرمز حکومت اسلامی می گذرد که تنها با تشکیل انواع مختلف تشکل که امروزه وظیفه عاجل فعالین کارگری و معلمی و انقلابیون است، ممکن خواهد شد.

گزارشی از زندان برازجان

قفس که در ظاهر محل زندانیان برای روزهای اعزام است، مخوف ترین مکان است. فضائی که با ایرانیت پوشانده شده و اطراف آن درست همچون قفس حیوانات با فنس محصور گردیده است. هر گاه زندانی اقدامی کند و دست به اعتراض بزند، بر سرش کیسه می کشند و به داخل قفس می اندازند و با باتوم وشلاق به جانش می افتند

باز هم خبرهایی از قتلگاه رجایی شهر (زندان گوهر دشت)

همچنان شدت وارد آوردن فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی رو به افزایش است: خدابخشی، معاون دادستانی که مامور رسیدگی به درخواست های قانونی زندانیان می باشد، از پذیرش درخواست های قانونی زندانیان سیاسی عقیدتی، از جمله حق استفاده از مرخصی و یا حق داشتن ملاقات های حضوری با خانواده هایشان سر باز زده و پاسخ منفی می دهد.

انتقال یک هم‌وطن بهایی به مکانی نامعلوم

ساعت ۱۰ صبح سه شنبه، ۶ اسفند ماه، هموطن بهایی، شهرام چینیان را به اسم "دعوت به بالا" به محل نامعلومی منتقل کرده‌ اند. بنا به اخبار نیمه موثق احتمالاً او را به بند اطلاعات که متعلق به سپاه پاسداران است برده‌اند.

رضا شهابی پس از 23 روز اعتصاب غذا به مرخصی آمد.

طبق اخبار منتشره، رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه امروز دوشنبه 18 دی ماه و پس از 23 روز اعتصاب غذا و دارو برای مرخصی استعلاجی 5 روزه از زندان اوین آزاد شد.

اصلاح یک اشتباه

امیدواریم در آینده اگر چنین مواردی پیش آمد از این اشتباه به عنوان تجربه استفاده کرده با دقت بیشتر وظایف خود را انجام بدهیم. هر چند که برای جلوگیری از اشتباهات لازم است که رفقا و دوستان در جهت حمایت از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بیشتر ما را همراهی نمایند.

بخش: 

حمايت از شاھرخ زمانی کارگر زندانی در ميز کتاب عفو بين الملل

حاضران در اين مراسم ضمن ابراز تاسف عميق از دستگيری و حکم ظالمانه ی صادره در حق شاھرخ زمانی و ستايش مقاومت او خواستار آزادی فوری وی و به رسميت شناخته شدن حق طبيعی کارگران در داشتن اتحاديه ھا و سنديکاھای مستقل خود شدند.

بخش: 

یک صدا برای حمایت از زندانیان سیاسی به پا خیزیم

رژیم با وجود بحران اقتصادی به خوبی از نقش کارگران و فعالین کارگری در جامعه آگاه است و به همین دلیل هم سعی در سرکوب هر چه بیشتر این فعالین دارد و در همین راستا یورشی همه جانبه را به فعالین کارگری و دست آوردهای جنبش طبقه ی کارگر در ایران تدارک دیده است. در این شرایط تنها راه اعتراض و اقدام متحدانه علیه این سرکوب ها و حمایت همه جانبه از زندانیان سیاسی است.

به اعتراضات جهانی علیه اعدام بپیوندیم!

همرزمان ما تاکید می کنیم که تنها راه مقابله با سیاست های قتل دولتی (اعدام انسانها) و دیگر انواع سرکوبها مبارزه متحدانه با برنامه ریزی و سازمان یابی گسترده، مستمر و مداوم و استفاده از تمامی امکانات داخلی و خارجی است. در این جهت اکنون با پیوست به اعتراضات 24 نوامبر می توانیم یک قدم مثبت و بلند بر داریم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کمیته حمایت از شاهرخ زمانی