کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران ـ برلین

گزارش گردهمآیی 27 دیماه 1398 برابر 17 ژانویه 2020 برلین

اعتراض و محکوم کردن جمهوری اسلامی در ایران در کشتار مردم ایران

در این مراسم رضوان مقدم از سوی هیئت اجرائیه کمیته سخنرانی کوتاهی ایراد کرده، ضمن برشمردن جنایت های جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 1357 تاکنون و از جمله فاجعه ملی تابستان 1367 و اعدام زندانیان با محکوم کردن اقدامات جمهوری اسلامی ایران، یاد آور شد که محاکمه آمران و عاملان یک خواست ملی است. صدها تن از ایرانیان ساکن برلین شرکت کننده در این مراسم، با سرودهای ملی و مبارزاتی پخش شده توسط برگزارکننده گان هم خوانی کرده و بار دیگر همبستگی خود را با مبارزات مرم ایران اعلام کردند.

فراخوان به گردهم آیی در برلین

از شما دعوت می کنیم برای محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی، همدری با خانوادهای جانبختگان سقوط هواپیمای اوکرائینی و رهایی مردم ایران از بند ستم فزاینده به میدان بیاییم و همراه وهمگام با مبارزات مردم در داخل کشور،اعتراض خودرا به گوش آزادیخواهان جهان برسانیم.

گزارش گردهم ائی 5 دی ماه بخشی از ایرانیان در برلین

یک صدا و همبسته برضد جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی در ایران

تظاهرکنندگان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله هزاران هم میهنی شدند که به خاطر درخواست حقوق ابتدایی خود در جریان قیام آبان ماه روانه شکنجه گاه ها شده اند. شرکت کنندگان در این گردهمایی همچنین خواستار اعزام یک هیات بین المللی بی طرف برای رسیدگی به فجایع اخیر در ایران شدند.

یادبود جانباختگان قیام آبان ماه و اعتراض به جنایت های جمهوری اسلامی در برلین

" کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران ـ برلین"، از شما دعوت می کنیم تا دست در دست یکدیگر و متحد، برای محکومیت اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی و اعزام یک هیئت بی طرف بین المللی برای رسیدگی به فجایع اخیر و آزادی همه ی زندانیان سیاسی، به میدان بیاییم و فریاد و اعتراض خود را به گوش مردم کشورمان و آزادیخواهان جهان برسانیم.

بیانیه اعلام موجودیت

"کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران- برلین"

ما تمام ایرانیان ساکن برلین را، که با سه اصل بالا توافق دارند، دعوت می کنیم در اولین نشست عمومی و موسس " کمیته..." شرکت کنند تا پس از آن بتوانیم مبارزات خود علیه حکومت دینی و کلیت نظام جمهوری اسلامی را مشترکا و با کمک هم پیش ببریم.

اشتراک در RSS - کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران ـ برلین