سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - کانادا

مراسم بزرگداشت سالگرد جنبش فدایی در تورنتو

بمناسبت چهل و هفتمین سالگرد جنبش فدایی مراسمی در ٢٤ فوریە در شهر تورنتو - کانادا توسط فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می شود.
زمان :شنبە ٢٤ فوریە
ساعت آغاز :٧ بعد از ظهر

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - کانادا