علی جلال

مردم ایران دست در دست هم انتخابات را بطور فعال تحریم می کنند

اگر یک حزب سیاسی پیشرو که در شرایط معینی، بی‌ارتباط با مردم است، در مورد انتخابات بخواهد همان تاکتیکی را عملأ در پیش بگیرد که یک نیروی ارتجاعی، که دارای امکانات وسیع تأثیرگذاری روی افکار عمومی و ارتباط گیری است (و بویژه در مورد تاکتیک هائی که انجام آنها منوط به اقدام اجتماعی توده هاست)، آنگاه چه بسا استراتژی حزب پیشرو در سایه استراتژی حزب ارتجاعی قرار می گیرد.

تنها راه، پس زدن جمهوری اسلامی است

برای جمهوری اسلامی چیزی بنام "منافع ملی"، یا منافع مردم ایران وجود ندارد. یک چیز و فقط یک چیز، یک منفعت و فقط یک منفعت برای این رژیم ارتجاعی معنی دارد و آن حفظ حیاتش بهر قیمت است و این همان "فرمول"  معروف "حفظ نظام اوجب واجبات است"، می باشد

 

مصاحبە با علی جلال

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علی جلال