سیامک کلهر

رنجی کە با گلولە پاسخ دادە می شود

جمهوری اسلامی از فردای روی کارآمدنش با استیلای نگاه صرف امنیتی به مناطق محروم و نیازمند کشور، فقر و بیکاری لجام گسیخته و بی عدالتی و تبعیض را بر این بخش محروم میهن ما رواداشته است. محصول این سیاست و این نوع نگاه استبدادی به مردم کردستان و بلوچستان، دشمن و غیرخودی شمردن آنها، محرومیت از حداقل ضروریات زندگی، بیکاری گسترده و فقر غیرقابل تصور این نواحی محروم و مردم زحمتکش آن است.

به بهانه ۱۶ آذر روز دانشجو

جوانان به دنبال ساختن جامعه ای متمدن و پیشرو هستند که با جهان امروز هماهنگی داشته باشد. دانشجویان آن نیروی امید افرینی هستند که نشان خود را بر تحولات اجتمایی می کوبند .جنبش دانشجویی بخش جدایی ناپذیری از جنبشهای مردمی است و دانشجویان بە رغم تتوع در نظر و خواسگاە های اجتماعی شان منعکس کننده حقوق محرومین هستند.

ناکامی پوپولیسم راست در انتخابات پارلمانی هلند

دیروز، چهارشنبه 15 مارس، انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ هلند برگزار شد. این انتخابات را می توان از جمله پراهمیت ترین انتخابات کشور هلند تلقی کرد. نتیجه این رای گیری عمومی نه تنها برای هلند، بلکه برای اروپا حایز اهمت بوده و در عین حال، تاثیرگزار بر انتخابات پیش روی آلمان و فرانسه است.

انتخابات پارلمانی هلند و احزاب مطرح آن

در صورت پیروزی حزب راست افراطی ویلدرز که تا 10 روز پیش در صدر نظر سنجیها بود، حلقه ترامپ، برکزیت قویتر شده و می تواند تأثیری جدی بر روند جدایی دیگر کشورها از اتحادیه داشته و از طرفی به تقویت ناسیونالیسم و جلوگیری از ورود مهاجران، بویژه آوارگان کشورهای ویران و جنگ زده مسلمان گردد. انتخابات ۱۵ مارس برای مردم هلند آزمون بزرگی است، پیروزی جبهه هردم گسترده مخالف ویلدرز و پیروزی چپها می تواند تاثیری ویژه بر روند انتخابات آتی کشورهای فرانسه و آلمان داشته باشد.

بر سکوی ۱۶ آذر، روز دانشجو

جوانان به دنبال ساختن جامعه ای متمدن و پیشرو اند که با جهان امروز هماهنگی داشته باشد. دانشجویان آن نیروی بی بدیل و امید افرینی اند که نقش و نشان خود را بر تحولات اجتمایی می کوبند. دانشجویان از میان مردم برمی خیزند و فرزندان مردم اند و طبیعتاً از خواستگاه های اجتماعی متفاوت برخوردارند. به این اعتبار است که جنبش دانشجویی بخش جدایی ناپذیری از جنبشهای مردم است و دانشجویان بدرستی منعکس کننده منافع طبقاتی درون جامعه اند.

گزارش جشن بزرگداشت چهل و سومین سالگرد جنبش فدایی در هلند

جشن چهل و سومین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدایی در روز شنبه ٢٢ ماه فوریه در شهر ماستریخت هلند برگزار شد.
این برنامه به کوشش واحد هلند سازمان فداییان خلق ایران اکثریت برگزار شد. در بخش سیاسی مراسم، رفقا بهزاد کریمی وعلی پورنقوی سخن رانی کردند.
کریمی از جمله گفت: "انتخاب اجتماعی سیاهکل، ادامه انتخاب اجتماعی چپ در ایران بود با خوانشی تازه و اراده ای نوین. این انتخاب برای ما و جنبش چپ میهنمان کماکان پابرجاست.
پورنقوی تصریح داشت که تمامی شواهد بر ضرورت حضور نیروی چپ در عرصه سیاسی ایران از هر زمان دیگری دلالت دارد.

بخش: 
اشتراک در RSS - سیامک کلهر