کار روزنامه‎ای

در این شماره می خوانید:
- 2 اطلاعیه از هیئت سیاسی- اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
- استبداد شناسی
- 2 ترس
- صدای شکستن «سکوت»
- قانون در چنبرە منافع جناحی
- بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی!
- نه تمکین، که ممکن
- استبداد شناسی!
- توسل بە دروغ، برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها
- مصر، خیزش و سیاست‌های جنسیتی
- نقد و بررسی لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی
- بی‌هویت بودن؛ تراژدی تلخ کودکان افغان
- بلی شرقی، نە غربی!
- و ...

در این شماره می خوانید:
- جمهوری اسلامی امروز و کشتار ١٣٦٧
- به اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت پايان دهيد!
- جمهوری اسلامی و واجبات دین
- آیا واقعا بە فکر نان ملتند؟
- عمليات پاکسازی اردوغان
- آیت اللە منتظری و اعدام‌های ۶۷
- درنگ جایز نیست!
- فرود فکر و نیروی ولی محور
- علل و عوامل رشد بنیادگرایی اسلام سنی در کردستان
- هجوم همه جانبه، هماهنگ و مستمر علیه حقوق کار در ایران
- دشت احتضار
- کودکان کار؛ تجاوز جنسی یا تجربه جنسی
- بیانیه کارزار لغو گام به گام اعدام

نظر1

در این شماره می خوانید:
- کودتای نظامی در ترکيه را محکوم می کنيم!
- پرسش های پاسخ نگرفته
- ارتش سخنگوی جامعه مدنی نیست
- فاسد اول نظام ولائی است
- اجماع در مجلس برای از میان برداشتن قانون کار
- نگاه به حمید اشرف از منظری دیگر
- سخنان شمسی شفيع در سمينار حميد اشرف
- آیا مبارزه چریکی موفق بود؟
- کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧، ننگ بشریت!
- لایحە ضد کارگری دولت از تصویب مجلس "اعتدالیون" گذشت
- و ...

در این شماره می خوانید:
- در سوگ عباس کیارستمی
- حمايت از خواست جعفر عظیم زاده
- مصالحە یا دشمنی، انتخاب کنید!
- زندگی و کارنامه پرشگفت و بی تکرار حمید اشرف
- حزب دمکرات و جایگاە جدید
- گزارش سمینار
- اسطوره «حمید»
- دهم تیرماه سالروز بازداشت کبودوند
- فرخنده باد این آزادی
- «آرش» و «قلیچ»
- دوران غلبه سرمایه و بازار بر انسان و اخلاق!
- در باره تاریخ نویسی جنبش چپ ایران
- واکنش قابل فهم افغانستان
- بی قانونی یا وقاحت سیاسی؟

در اين شماره می خوانيد:
- محروم کردن زندانی از درمان، یعنی شکنجه و اقدام به قتل او!
- در گرداب روزمرگی
- انباشت آسيب های اجتماعی
- علیه جنایت اورلاندو!
- نگاهی به چالش‌های روند انتخاب ریاست مجلس شورای اسلامی
- چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران
- باز هم حکم شلاق!
- تهمت و تهدید به نام دفاع از مقدسات و به کام تله امنیتی
- دفع بازیکن ارمنی از تیم آذری!
- سلامت زنان یک مسئله جنسیتی است

در این شماره می خوانید:
- نرگس محمدی باید آزاد شود!
- خروج از رکود، تنها راە حل اقتصادی ندارد
- ممنوعیت خرید آب سنگین، انتخاب جنتی
- حکم شلاق کارگران " آق دره" ؛ سندی بر توحش جمهوری اسلامی ایران
- جواب مطالبە کار شلاق است؟
- به کجا چنین شتابان؟
- منشاء هراس شدید نظام از مردم!
- ال سلطان اردوغان اول!
- هوش جمعی و عملکرد گروهی
- نخستین جایزه ادبی کتاب کردی «ابراهیم یونسی»
- آخر مثل مادرت فاحشه می‌شوی
و ...

در این شماره می خوانید:
- جمهوری اسلامی در گرداب جنگ سوريه، روزبروز بيشتر فرو می رود
- تکرار شجاعانه «تابو» شکنی
- اعترافات
- محمود بهشتی آزاد شد، مبارزە برای آزادی سایرین باید ادامە یابد
- فردای کدر و آیندۀ بی چشم انداز نفت
- چگونه اکوسیستم تغییر می‌کند
- پروژه وحدت چپ را ادامه می دهيم!
- کلانتری جای وکیل زن نیست
و ...

در این شماره می حوانید:
- اعلامیە بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
- اول ماە مە را شادباش و از همبستگی و ...
- گفتگو با بهروز خلیق
- تغییر لیست، یا تغییر گرایش هم؟
- جمهوری اسلامی راه های تاثيرگذاری کارگران ...
- در مسیر اتحاد و همبستگی
- زنان، نیروی کار فرعی
- من حتی باغ گلستان را هم ندیده ام!
- و ...

در این شماره می حوانید:
- اختلاف آری، دشمنی نە
- درباره نامه کروبی
- دستاورد دوحه: دوسئوال
- زندان و اعدام، معجزه دی ان ای و شکست اوباما
- مصوبە مجلس؛ میلیون ها تن بە زیر خط فقر راندە می شوند
- جوانی علیرضا رجایی و شانه های ضحاک
- مدرنیتە، جزو لاینفک قدرت پایدار
- و ...

در این شماره می‎خوانید:
- خطر از کجاست؟
- آن سوی "تعرض رهبر"
- کردستان دیگر جنگ نمی خواهد
- زندان و احکام زندان معلمان را از مبارزە باز نخواهد داشت
- نگاهی به فراز و فرودهای زنان در سال ۹۴
- آینده ای مبهم در انتظارخانواده قربانیان حوادث کار
- سکوت اصلاح طلبان غیر حکومتی در مقابل تعرض بە حقوق کارگر
- رژیم ترکیه از توتالیتاریسم نرم به سخت می‌لغزد
و ...

در این شماره می خوانید:
- پیام نوروزی هیئت سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
- تورم و هزينه های زندگی، بايد مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گيرد!
- ترس ترکیە از سایکس ـ پیکوئی دیگر
- دور دیگری از نگرانی
- سال بە سال دریغ از پارسال!
- رویدادهای ایران در سالی که گذشت
- بحران سوريه، فاز سوم
- و ...

در این شماره می خوانید:
- مشارکت فعالانه زنان در زندگی اجتماعی، نياز همگانی است!
- زنان و انتخابات مجلس شورای اسلامی
- پیروزی «نیروی تغییر» و شکست «نیروی ماند» در حاکمیت
- تعامل با کار فرمایان، ضدیت با کارگران
- آیندە چە خواهد گفت؟
- در باره کتاب خواندنی "یه جنگل ستاره"
- حکمروایی بی قانونی در مناطق "آزاد"، کارگران را از هستی ساقط کردە است
- سفرە خالی بازنشستگان فولاد اصفهان...
- شهری در رویا
- و ...

در این شماره می‌خوانید:
- بيانيه پيرامون انتخابات ٧ اسفند ماه
- ما بر انتخابات برنامه محور تاکيد داريم!
- علیه کالائی کردن آموزش
- شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با کدام پراگماتیسم؟
- محاکمات کارگری و سکوت مدعیان نمایندگی کارگر!
- هلنیسم قدرت سیاسی در ایران
و ...

در این شماره می خوانید:
- از زادروز ما چهل و پنج سال گذشت
- "شکوفه های طوفان"
- فدائیان در ماورای غبار زمان
- غزل زمانه از سعید سلطانپور
- در مقابل رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی باید ایستاد و ...
- تصویب "جرم سیاسی"، تدارک مقابله با «خودی‌ها»
تصميمات کلان بلوک قدرت در دوره پسابرجام و ...
و ...

در این شماره می خوانید:
- 4 اطلاعیه از هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
- جمعبندی زودرس انتخابات
- لغو تحریم های هسته ای
- انتخابات مجلس خبرگان، صف بندی ها و نيروهای تحول طلب
- کارگران و سونامی اخراجها
- خیل بیشمار گدایان در سرزمین آقازاده ها
- دقت در زبان، دقت در اندیشه و راهکار
و ...

در این شماره می خوانید:
- اعدام ٤٧ نفر و به آتش کشيدن سفارتخانه عربستان را محکوم می کنيم!
- هشدار نسبت به تحرکات سپاه و ارگان های امنيتی برای مهندسی کردن انتخابات
- در غم درگذشت مادر بهکیش!
- آیا سالهائی بدتر از ۲۰۱۵ در انتظار جهان است؟
- از خصیصه های تمایزبخش این انتخابات حذف غیر خودی ها و ...
- ادامه پروژه وحدت با تاکید بر اشتراکات و تکمیل آن ها ممکن است!
- انتخابات و مرغان پربسته
- تلفیق مطالبات سندیکایی با مطالبات سیاسی، تشکیل بلوک نیروهای دمکراتیک
- ولی فقيه، پای سازمان اطلاعات سپاه را به خارج از کشور کشاند!
- چالش در برابر «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، مهمترین موضوع ...
- خون ناحق و خون حق
و ...

در اين شماره می خوانید:
- ضرورت کانديدا شدن برای مطالبه حق شهروندی و شکستن حصار شورای نگهبان
- شرکت در کارزار انتخابات با شعار «تغيير»
- پيرامون وضعيت سياسی کشور بعد از برجام
- دومین مجمع عالی حزب پادگانی در آستانه انتخابات
- نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان
- سزای اعتراض به بیکاری و تبعیض گلوله نیست جناب سردار!
- کردستان عراق، وجودی پارادوکسال
- جنبش دانشجویی، دشواری ها و امکانات
- مرگ جانگداز رفیق طاهره
- انتخابات مردانه و حق خواهی زنان پس از سی و هشت سال
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- اطلاعيه گروه کار جوان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
- نقبی در "نفوذ"
- جنگ هفتاد و دو ملت
- ناهمخوانی مبانی انقلاب و قوانین موجود
- گزارش ماهانه کارزار لغو گام به گام اعدام ( لگام )
- افزایش مالیات ثروتمندان، مشکل کارگران نیست!
- 16 آذر، آذرخشی همیشه فروزان!
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- يکه تازی سازمان اطلاعات سپاه در سايه حمايت ولی فقيه
- انتخابات آتی و سياست ما در قبال آن
- قوانين زن ستيز، مصداق بارز خشونت‌اند
- اصلاح طلبان و انتخابات اسفندماە
- تاریخ را نە می توان متوقف، و نە بە عقب راند!
- خشونت علیه زنان، داغی بر پیشانی حقوق بشر و دولت‌ها
- داد خواهيم اين بيداد را
- تابعیت و مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی
- تجاوزات جنسی و بازتولید هویت مردانگی
- "پروژه هسته‌ایی" دیروز و "عمق استراتژیک" امروز!
- تلاش زنان برای پایان دادن به خشونت در منطقه و مسئله انتخابات

در اين شماره می خوانيد:
- کشتار ساکنين ليبرتی را محکوم می کنيم!
- غلبه بر تبعیض فرهنگی در ایران ما، نیازمند مبارزه سیاسی است!
- مطالبات و سياست های ما
- گفتگو با رفيق بهروز خليق
- نياز امروز جامعه ايران "فيتيله" در انواع مختلف آن نيست!
- ظهور ناگهانی یک «عکس خبری» با زیرنویسی «مشکوک»
- اعتراض‌ها ادامە یافت، کارفرمایان عقب نشستد!
- راستهای افراطی، همە از یک قماش
- و ...

صفحه‌ها