کار روزنامه‌ای

در اين شماره می خوانيد:
- اطلاعيه های هيئت سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
- حادثە منا، کشاکش بر سر دو رویکرد
- ولايت فقيه و سپاه درهم تنيده اند!
- مسئول...

در اين شماره می‌خوانيد:
- پيام تبريک به مناسبت قهرمانی زنان میهن در مسابقات فوتسال زنان آسیا
- بيانيه هيئت سياسی – اجرائی سازمان در ارتباط با انتخابات مجلس
- جان باختن شاهرخ...

در اين شماره می خوانيد:
- مسئولین قضایی و دولتی در مرگ شاهرخ زمانی مقصر اند!
- علیە حذف قوانين حمايتی قانون کار دفاع از حقوق سندیکائی کارگران و مزد بگیران
- ولی فقيه، در مقابل...

در اين شماره می خوانيد:
- اطلاعيه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد فاجعه ملی ١٣٦٧
- نظارت استصوابی را لغو کنيد!
- گفتن...

در اين شماره می خوانيد
- اقدام تروريستی عليه دو جريان کردی را محکوم می کنيم!
-اعتراض به ادامه بیدادگری توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی
- «حقوق بشر»، اهدائی نيست
- آیا ادامۀ...

در اين شماره می خوانيد:
- سفر روحانی به کردستان
- بە این ظلم و تبعیض پایان دهید!
- هزاران بلبل عاشق در این گلو گاه می خوانند!
- اردوغان عهدشکنی کرد و عامل اصلی شکست مذاکرات...

ويژه‌نامه توافق هسته‌ای:
پاسخ برخی تحليلگران و فعالين سياسی به پرسشهای سايت کار - آنلاين در مورد توافق هسته‌ای

در اين شماره می خوانيد:
- 8 تیر، روزی که در تاریخ جنبش چپ ما جاودانه شد
- دو آلترناتیو در چنبره آلترناتیوها
- سندروم زنان کتک خورده
- جمهوری خواهان و بحران جانشینی...

در اين شماره می خوانيد:
- دمکراسی و مردم، برنده انتخابات ترکیه
- تبریک به حزب دمکراتیک خلق ها – ترکیه
- خطر از جای ديگری است
- کردستان ایران و معضل پیشروی مبارزە
-...

در اين شماره می خوانيد:
- انتخابات رقابتی اما همچنان تنها برای خودی ها!
- نظامی شدن فزاینده خلیج فارس، تهدیدی برای امنیت بین المللی
- جنگ مذهبی و آینده تیره و تار منطقه
-...

در اين شماره می خوانيد:
- گذر از دايره بسته انتخابات در جمهوری اسلامی
- اوين ميزبان بد عهد بانوی ارديبهشت
- تحميل قرارداد دسته جمعی، پيروزی کارگران مجتمع مس سرچشمه
- در...

ويژه نامه کنگره چهاردهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت).

در اين شماره می خوانيد:
- کنگره چهاردهم سازمان با موفقیت برگزار شد!
- به مناسبت چهلمین سالگرد ترور هفت فدائی و دو مجاهد خلق
- قطعنامه سياسی کنگره چهاردهم پيرامون مسائل کارگری...

در اين شماره می خوانيد:
- در شادی مردم ایران و نیروهای صلح دوست جهان شریکیم!
- دعوت به مشارکت در مباحث کنگره
- تفاهم لازم بود، اما کافی نیست!
- اسناد مصوب شورای مرکزی ارائه...

در اين شماره می خوانيد
- شادباش نوروزی
- بازی نغز روزگار
- رباعيات بهاری از رضا مقصدی
- تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت
- مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر...

در اين شماره می خوانيد:
- « 8 مارس » روز جهانی زن را گرامی می‌داريم!
- دختران فدائی، دختران تابو‌شکن
- برگزاری مراسم بە مناسبت روز جهانی زن در شهر رشت
- ميزگرد «مطالبات...

در این شماره می‎خوانید:

- اعتراض علیه ستم و تحقیر زبانی یک وظیفه همگانی است!
- پرستاران توانستند ، معلمان و کارگران نیز می توانند!
- نوشتاری پیرامون خوانشی دیگر از...

در اين شماره می خوانيد:

- در ٤٤ مین سالگرد جنبش فدائی
- سیری در حیات سازمان و کیستی امروزین آن
- سرود پيوستن
- مبارزە با فساد یا جنگ قدرت؟
- میزگرد «خشونت قانونی و...

در اين شماره می خوانيد:
- از شارلی ابدو تا نمازخانۀ اهل سنت
- سخنی با آقای محمد خاتمی!
- زمان مماشات و عقب نشینی نیست!
- از برابری در مرگ بە سوی برابری در زندگی!...

در اين شماره می خوانيد:
- حمله به آزادی بيان و رسانه را محکوم می کنيم!
- آن هایی کە باید محاکمە شوند کودتاچیان اند نە رهبران جنبش سبز!
- جهانی در شوک حمله به «شارلی‌ابدو»...

صفحه‌ها