کنگرهٔ هجدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در سوگ درگذشت استاد بزرگ موسیقی ایران، محمدرضا شجریان

به نام و یاد صدای جاودانهٔ مردم و میهن

ما فدائیان خلق نیز که هم‌راه دیگر بخش‌های مردم میهن‌مان در سوگ از دست دادن استاد بزرگ مردمی، سیاووش هنر ایران، استاد محمدرضا شجریان، نشسته‌ایم، به سهم خود فقدان جبران‌ناپذیر استاد را به خانواده‌اش، به جامعهٔ هنری ایران، به دوستان و دوست‌داران وی و به همهٔ مردم ایران تسلیت می‌گوییم.

اشتراک در RSS - کنگرهٔ هجدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)