فرخ نعمت پور

کردستان عراق و روندهای متناقض

قانون اساسی که‌ اميد ميرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتيک باشد، به‌ علت تاثير جناح شيعيان و نيروهای واپسگرا‌ در سطح بالائی به‌ زير تاثير مبانی اسلامی رفته‌ است و بدين وسيله‌ عراق را در مرحله‌ احتمال قدرت يابی يک نظام مذهبی قرار داده‌ است.

دخالت و تغییر

یکی از این تناقضها دخالت نظامی رشد تروریسم و افراط‌گرائی اسلامی در مقابل پرخاشگریهای آمریکا است. در مقابل تکنولوژی قدرقدرت و بی رقیب نظامی، اکنون بی‌رحمی و خشونت غیر قابل تصوری در جبهه‌ مخالف آن شکل گرفته‌ است که‌ حاضر است همه‌ چیز را قربانی و هلاک کند اما دشمنش نتواند سرانجام به‌ اهدافش دست یابد

جامعه‌ تحول‌ و انتظار در آستانه‌ انتخابات

جامعه‌اي که‌ اعتقاد خود را به‌ انقلاب از دست داده‌ بود، حتي در مقطع رفرم نيز نشان داد که‌ حاضر به‌ دادن هزينه‌هاي رفرم هم نيست. و اين چنين تنها آنگاه که‌ شکافهاي حاکميت اجازه‌ ميداد، در سطح وسيع در پاي صندوقهاي راي، تنها از طريق راي در يک حرکت توده‌اي حاضر به‌ اعمال خواست و قدرت خود بود.

بخش: 

سازمانهای غیر دولتی در کردستان

وجود این سازمانها خود نشانه‌ رشد آگاهی در جامعه‌ کردی است. و نیز نشانه‌ گذار است از یک مبارزه‌ خشن و مسلحانه‌ به‌ یک مبارزه‌ مدنی که‌ از گفتمان خون پرهیز میکند. این سازمانها از شرایط موجود در جامعه‌ استفاده‌ میکنند و از این لحاظ نیز گسستی است از سنت تکیه‌ بر معادلات منطقه‌‌ای.

بخش: 

بازخوانی جمهوری کردستان

اگر از زاويه‌ جامعه‌ کنوني به‌ تجربه‌ جمهوري کردستان نگاه‌ کنيم، ميتوانيم بگوئيم که‌ قسمتي از تحولاتي را که‌ اين جمهوري در نظر داشته‌ تا در جامعه‌ ايجاد کند، اکنون بنابر ضرورت يک گذار تاريخي يا در حال شدن است و يا شده‌ است. از جمله‌ اين موارد ميتوان به‌ چاپ نشريات کردي، اجباري کردن تحصيل، باسوادکردن زنان و دختران، اشاعه‌ زبان کردي و رشد آگاهي اشاره‌ کرد.

نگاهی بر بیانیه‌ کنگره ملیتهای ایران فدرال

عدم حضور سازمانهای سرتاسری در این کنگره‌ بنوعی دهن کجی این تشکلها به‌ احزاب سرتاسری و نیز عدم رضایت آنها به‌ برنامه‌ های آنان حول مسئله‌ ملی در ایران می‌باشد. و فراتر از این بنوعی دست رد بر سینه‌ احزاب سرتاسری زدن است

انتخابات در عراق

بیگمان صحنه‌ سیاسی عراق در آینده‌ نیز شاهد جنگ و خشونتهای بیشتر خواهد بود، جنگ و خشونتهای که‌ آینده‌ را تیره‌ ترساخته‌ و مشکلات بيشتری را بر روی دوش این ملت زجر کشیده‌ بار خواهد کرد. زیرا علاوه‌ بر فاجعه‌ دخالت خارجی، با توجه‌ به‌ سنت بسیار ضعیف دمکراسی در این کشور، ساختن آنچنان تناسبی ازتوازن نیروها در هرم قدرت کار بسیار دشواری به‌ نظر میرسد. تناسبی که‌ هر لحظه‌ تنشی سخت در کمین آن نشسته‌ است، و افتراقات آن بر اتحادهایش می چربد.

سايه‌ جنگی ديگر!

يکدست تر شدن دولت، دولت بوش را در ماجرا جوئی های نظامی مصرتر و بي پرواتر خواهد کرد. البته‌ اگر چه‌ هنوز اين ماجراجوئيها ابعاد وسيع نظامی به‌ خود نگيرند و تنها به‌ عنوان تمهيدات در جهت به‌ اجرا درآوردن آن در آينده‌ خلاصه‌ شوند. اما بی گمان اين نوع حرکتهای کوچک هم در خود معناهای بزرگ و شروعهای مقياسا وسيع در بردارد، و ميتواند خيلی سريع به‌ ماجراهای خطرناک ديگر تبديل شوند.

گفته‌هايی چند پيرامون رفراندوم

راست است که نظريه تحول طلبي در آخر مسير خود به نظريه انقلاب منتج ميشود؛ اما ضرورتا طرح تحول طرح انقلاب نيست. همچنانکه لزوما طرح اصلاحات طرح دفاع از جمهوري اسلامي نبود. و درست طرح رفراندم ميتواند يکي از آن نقاطي باشد که ضمن حفظ فاصله خود با انقلاب (انقلابي که هنوز شرايط آن آماده نيست) بنوعي وضوح گر سايههاي ميان دو دوران متفاوت اصلاح طلبي و تحول طلبي باشد.

رئيس جمهور کردستان

قاضي اما با ملغمهاي از اين افکار خود مقاومت دليرانهاي ميکند و از مرگ نمي هراسد. وي سرانجام در آن سحرگاه سرد به دار آويخته ميشود و اين چنين بار ديگر تاريخ در تناقضات خود و در انتقال اين تناقضات به يک شخصيت، برههاي بيادماندني ميافريند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور