فرخ نعمت پور

سیاست صرف، انگیزه تحول اقتصادی

طرحهای اقتصادی احمدی نژاد در راستای تکمیل برنامههای تقابلی خود با جناحهای مخالف داخل کشور، و نیز در راستای تامین موقعیت مالی دولت خود در هنگامه تقابلهای بیشتر جهانی است. امری که ربطی به مشکلات تاریخی و کنونی اقتصاد ایران ندارد، و تنها تصمیمی صرفا سیاسی است در راستای تامین هدفی سیاسی.

بخش: 

اوج گیری خشونت در منطقه و جنبش مدنی

شاید یکی از آبشخورهای امروزه تهدیدات خامنهای و جعفری، که اولی زیر سئوال بردن انتخابات را جرم دانست و دومی از خاموش نشدن آتش فتنه سخن گفت، همین باشد. بدین معنی که تشدید جو خشونت و ناامنی در منطقه به آنان جرئت بیشتری برای قد علم کردن و تهدید صریح تر مردم داده باشد.

بخش: 

سیاست علنی و غیر علنی

منطقه ما به شفاف سازی در عرف دیپلماسی خود نیاز دارد، و با توجه به نیاز همه کشورها از جمله ایران و آمریکا و اسرائیل بدان، ایجاد و پیشبرد آن امری امکان پذیر است. تحول سیاست در منطقه به جرات بیشتری در اعلام مواضع و اراده برای پیشبرد آن نیاز دارد.

بخش: 

هاشمی رفسنجانی و جنبش سبز

عقب نشینی احتمالی رفسنجانی بی گمان ضربهای به جنبش سبز خواهد بود، اما نخواهد توانست مانع از رشد و گسترش بیشتر آن شود. این جنبش از لحاظ حضور مردمی و جسارت آنان در شرایطی قرار گرفته است که دیگر عقب نشینی تعدادی از نیروهای آن باعث نابودیش نخواهد شد

آیا اقتصاد سایه به سیاست نیز فرا خواهد روئید؟

علیرغم قدرت عظیم اقتصادی سپاه ما هنوز شاهد نقش قاطع و بی بدیل آن در بخش اقتصادی نیستیم، اما اگر وضع به همین منوال پیش برود در آینده البته چنین تحولی را نیز شاهد خواهیم بود. در واقع قدرت بی بدیل سپاه در بخش اقتصاد می طلبد که این ارگان پا به پای تثبیت قدرت اقتصادی خود، اهرم های سیاسی را نیز به تصرف درآورد.

بخش: 

تشدید خصلت ایدئولوژیکی رژیم

بروز شکافهای درون و برون نظام و متعاقب آن اعتراضات میلیونی مردم به روند انتخابات که بشدت دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داده است، می طلبد که با سیاست برون افکنانه سعی می شود افکار عمومی به مسائل دیگری معطوف شود، مسائلی که مردم را از معضلات واقعی جامعه خود دور کند و ذهن آنان را به آن چیزی که دیکتاتور می خواهد مشغول کند.

بخش: 

بیانیه موسوی و ضرورت موضعگیری

سئوال این است: اصلاح چگونه، بر اساس چه شرایطی و با حضور چه کسانی؟ آیا این اصلاح می خواهد که با عرفهای بین المللی ارتباط برقرار کند، یا خیر؟ در مورد انتخابات عادلانه و منصفانه در جهان ضوابط و قراردادهای پذیرفته شدهای وجود دارند که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدهاند. حال آیا آقای موسوی به صراحت این شرایط و ضوابط را می پذیرد، یا کماکان با تکرار مفاهیم مبهم می خواهد با این امر رابطه برقرار کند؟

بخش: 

تهدیدات سرلشکر جعفری

همان گونه که در ترکیه و پاکستان، ارتش تکیهگاه اصلی حفظ کشور و سیستم سیاسی است، سپاه پاسداران نیز می خواهد در ایران همان نقش را بازی کند. این نقش امکان پذیر نیست مگر این که عوامل سپاه، هم در فرم افراد مدنی به درون قدرت بخزند، و هم در بخش اقتصاد، بازرگانان و سرمایهداران بخشهای کلیدی باشند.

بخش: 

شکنجه سیاه، شکنجه سفید!

و چقدر جلاد از اعتراف، از اعترافات شاد و از خود بیخود می شود! او چقدر پیکر و روح شکستهگان را دوست دارد! او چقدر درماندگی را می پسندد! هر روز غروب آنگاه که همگان به آرامش غروب فرو می روند، او چقدر غروب آرامش را به اعماق سیاهچالهای شب فرا می خواند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور