بیانیه جمعی متنوع از فعالان سیاسی و مدنی ایران

ضرورت مذاکره مستقیم و بی‌قید و شرط ایران و آمریکا و سياست خارجی بر بنیاد منافع ملی و توسعه پایدار

بیانیه جمعی متنوع از فعالان سیاسی و مدنی ایران

مسیر دموکراسی سازی و توسعه همه جانبه در ایران راهی طولانی و پر فراز و نشیب در پیش دارد. هر گونه تحول مثبت در ایران در پرتو کنش جامعۀ مدنی و جنبش اجتماعی متصور است. نزدیک بینی و کوته نگری چه بر اساس خوداصلاحی حکومت و چه مبتنی بر اتکاء و عاملیت خارجی، جز توهم پراکنی نخواهد بود. براین اساس است که ما یکبار دیگر بر ضرورت مذاکره مستقیم، شفاف و بی قید و شرط بین دو دولت در چارچوب یک تغییر جدی در سیاست خارجی بر ضد دشمنان خود ساخته با یک سیاست خارجی بر بنیادِ منافع ملی و توسعه گر تاکید می کنیم.

اشتراک در RSS - بیانیه جمعی متنوع از فعالان سیاسی و مدنی ایران