کارگروه برگزار کننده سمینار

گزارش برگزاری سمینار پژوهشی به مناسبت پنجاهمین سالگشت جنبش فدائی

اين جنبش هم ضعف ها و خطاها و هم دستاوردهای ارزنده ای داشته که برای جامعه سیاسی و فرهنگی ايران درس آموز و گرانقدر است. شايد بتوان گفت بزرگترين دستاورد جنبش فدائی، شکل گيری يک چپ مستقل و باورمند به خود است که عليرغم فراز و فرودها و تلاطمات سياسی کشور، تاکنون به حیات خود ادامه داده است.

اشتراک در RSS - کارگروه برگزار کننده سمینار