سرمقاله

شورای سردبیری کارآنلاین

بررسی واکنش‌ها به قتل مهسا امینی در مطبوعات داخل کشور بسیار آموزنده است.

رضا کاویانی

طرح صیانت، حمله به نهاد های دموکراتیک کشور و دست درازی به حقوق اجتماعی شهروندان است. این طرح، حمله سازماندهی شده به کار و کسب بیش از ۱۱ میلیون نفر از شهروندانی است که در دنیای امروز، تلاش کرده اند...

شورای سردبیری کار آنلاین

مفسران پیشرو در آمریکا که زمانی جو بایدن را برای پست ریاست جمهوری آمریکا ستایش و اشتهای او به چند جانبه گرایی را به عنوان مزیت سیاست خارجی او تعریف می کردند، اکنون آشکارا از رئیس جمهور به خاطر...

شورای سردبیری کار آنلاین

‏سی‌ام تیر سال ۱۳۳۱ خورشیدی، روز اراده یک ملت در به زانو درآوردن رژیم استبدادی پهلوی در برابر خواست اکثریت، یکی از روزهای بزرگ تاریخ معاصر ایران است. اگر چه یک سال بعد از آن دولت های انگلیس و...

گزارش های خبری منتشر شده از ایران بر دستگیری آقای مصطفی تاجزاده کنشگر مدنی پیرو تحولات اصلاحات - محور در تهران دلالت دارد. امروز اما با خبر دستگیری دو روشنفکر دیگر آقایان محمد رسول اف و مصطفی آل...

  رضا کاویانی

بسیاری از ما ساعت های مدیدی را در کنار رایانه ها می گذرانیم و یا در معامله با ابزار های هوشمند می باشیم. ما درشرایطی قرار گرفته ایم که برای درخواست کمک از یارانه ها, در آغاز مجبور به ارائه همه...

احمد فرهادی

کنگره تنها تکیه‌گاه سازمان را مردم ایران می‌داند و پای‌می‌فشارد بر اینکه سازمان در مبارزهٔ سیاسی خود و در مخالفت با جمهوری اسلامی تنها به مردم ایران اتکاء دارد، با هرگونه مداخلهٔ نیروهای بیگانه در...

نظر2
گودرز اقتداری

شرایط سیاسی و اقتصادی در آمریکا و اروپا در حال حاضر به نفع ایران نیست و به نظر نمیرسد توافق برجام به هیچ شکلی در اولویت جهان قرار داشته باشد و بالنتیجه تحریم ها و فشار های اقتصادی تا آینده ای...

سرمقاله

در روز جمعه هفته گذشته آقای رضا پهلوی که از سوی هودارانش وارث پادشاهی شناخته می شود، در پایتخت امریکا یک سخنرانی تکراری داشت که از سوی همه رسانه های فارسی زبان متعلق به کشورهای بلوک غرب، مثل بی بی...

نظر1