شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در سوگ بکتاش آبتین

مسئولیت مرگ بکتاش آبتین با جمهوری اسلامی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) سوگ‌مند فوت جانگداز آقای بکتاش آبتین، به سهم خود فقدان این هنرمند آزاده را به خانوادهٔ ایشان، به کانون نویسندگان، مجموعهٔ جامعهٔ ادبی ایران و همهٔ ایرانیان آزاده تسلیت می‌گوید! در بزر‌گداشت نام و یاد بکتاش آبتین این شعار محوری را با صدایی هر چه رساتر فریاد می‌زنیم که «زندانی سیاسی آزاد باید گردد!»

رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی منطقه‌ای نیاز عاجل مردم و میهن ماست!

بیانیە پیرامون روند بازیافت برجام

با توجه به جوانب گوناگون و روندهای طی شده در پنج سال اخیر و ۴۳ سال گذشته و از زاویهٔ منافع ملی و میهنی کشورمان، ما خواهان پایان دادن به این مناقشهٔ فرسایشی و حل مجموعهٔ مشکلات مرتبط با آن از طریق توافق دیپلماتیک و در انطباق کامل با موازین و مصادیق حقوق بین‌الملل‌ایم.
بر این اساس ما پیمان‌نامهٔ برجام را توافقی جامع و مناسب می‌دانیم، هر گونه تلاش از سوی طرف‌های مذاکره برای سهم‌خواهی و امتیازگیری بیش‌تر را محکوم می‌کنیم و بازیافت کامل آن را به سود مردم و میهن‌مان می‌دانیم.

عاقبت خورشید آزادی و عدالت بر ظلمت استبداد و بی‌عدالتی چیره خواهد شد!

به مناسبت جشن شب یلدا

و این چنین است که ما ایرانیان امسال نیز در ادامهٔ سنت دیرین خود در نبرد با ظلمت ظلمانی، هم‌سنگر با نور و خورشید و مهر پای‌دار خواهیم ایستاد، با عزم و امید کنش‌گرانه به فرارسیدن روزی نه چندان دور که عاقبت خورشید آزادی و عدالت را بر پلیدی شب ظلمت استبداد چیره گردانیم و شوق‌مندانه پرتو جاودان آن را بر بام روشن فرداها مستقر سازیم.

شادباش به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران

۸۰ سال مبارزه پیگیر اما، پر فراز و نشیب حزب تودهٔ ایران، گویای روشن عزم و اراده شما در تحقق آمال و آرزوهای انسانی حزب توده ایران برای میهن و جهان است. سازمان ما این روز بزرگ و‌ خجسته را به شما، رفقای حزب توده ایران، حزب ارانی ها، روزبه ها، تیزابی ها، افضلی ها، فردین ها و دیگر جانباختگان سرفراز توده ای شادباش گفته و برایتان آینده ای موفق و پرفروغ را آرزومند است.

اشتراک در RSS - شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)