رضا شاهین

بدون "اجا"، وحدت فراگیر جمهوریخواهان سکولار و دمکرات غیر عملی است!

به موضوع برگردم؛ "اپسدا" اعلام کرده است:" خود را سازمان سیاسی خارج کشور می داند که ماموریت اصلی خودش را نخست سازماندهی ایرانیان خارج کشور می داند". دوستان آیا وقتی از حضور "اجا" در نشست آتی شما برای "ایجاد تشکل واحد از جمهوریخواهان" اثری نیست؛ فکر نمی کنید اولین گام اشتباه را در راستای هدف سازماندهی ایرانیان خارج کشور برداشته اید؟

بازداشتن داعش جنگ افروز مسئولیت تاریخی ما

واكنش بازدارنده ما در برابر گسترش جنگ افروزی داعش در منطقه و ایران

ظاهراً به نظر می رسد جریان چپ ایران و تشكل های مرتبط با آن همچون احزاب كمونیستی و چپ جهانی از نسبت دادن پیروزی و موقعیت داعش به نظم جهانی آمریكایی هراس دارند . هراسی كه سبب شده تا گامی در جهت تضعیف آن بر نمی دارند. بدون تردید اگر روال چنین باشد؛ چپ خود را بیش از پیش به نیروئی حاشیه ای تبدیل كرده و خواهد كرد.

چند زبانی، خصلت ذاتی دیپلماسی جمهوری اسلامی است

لایه های نرم سیاست كه سیاست ورزان باشند و یا لایه سخت كه جنگ آوران تشكیلش می دهند هركدام به خودی خود تصمیم گیرنده نبوده و نیستند. زیرا تصمیمات كلی و استراتژیك برعهده رهبران حاكمیت بوده و تاكتیك ها را دولت ها تعیین می كنند. چون لایه های سخت و نرم در شرائط خودویژه تصمیمات كلی را خرد كرده و در راستای اجرای آن حركت می كنند.

اوکراین باید پلی باشد بين شرق و غرب نه پايگاه يکی عليه ديگری

اوکراین می رود تا با دو تکه شدن به یکی از پایگاه های شرق یا غرب علیه دیگری تبدیل شود. اما راهکار هنری کیسنجر برای پایان بحران اوکراین امکان اجرایی دارد، راهکاری که اوکراین باید پلی باشد تا شرق و غرب را به یکدیگر نزدیک کند.

اشتراک در RSS - رضا شاهین