شورای سردبیری کارآنلاین

یادمان هوشمند شادمان از فعالین فرهنگی و سیاسی جامعه روشنفکری خلق ترکمن

هوشمند در دروان انقلاب و روزهای بعد آن با اجرای تاتر خیابانی و شرکت فعال در اعتراضات، مراسم و کانونهای فرهنگی آن دوران سر از پا نمی شناخت. همه تلاش و کوشش تثبیت و اعتلای مبارزات فرهنگی و سیاسی مردمش بود. در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی ورزید. علیرغم مصائب و مشکلات مهاجرت او همواره به آرمانها و اهداف مبارزاتی خود پایبند ماند و در راه آنها مبارزه می کرد.

اشتراک در RSS - شورای سردبیری کارآنلاین