شورای سردبیری کارآنلاین

دشواری ترسیم سیمای چپ

ترسیم سیمای پایدار چپ در دوران جهانی شدن در جهان غرب و زیر فشار نولیبرالیسم دگرگون و مخدوش شده است. در کشورهای سرمایه‌داری غرب چه تحت مدیریت دولت‌های محافظه‌کار و چه تحت مدیریت دولت‌های  موسوم به سوسیال دموکرات ترسیم این سیما چنان مبهم شده است، که تفاوت این نیروها را فقط در مسایل اجتماعی و آن هم به دشواری می‌توان درک کرد و نه در پرینسیپال‌های اقنصادی.

یادمان هوشمند شادمان از فعالین فرهنگی و سیاسی جامعه روشنفکری خلق ترکمن

هوشمند در دروان انقلاب و روزهای بعد آن با اجرای تاتر خیابانی و شرکت فعال در اعتراضات، مراسم و کانونهای فرهنگی آن دوران سر از پا نمی شناخت. همه تلاش و کوشش تثبیت و اعتلای مبارزات فرهنگی و سیاسی مردمش بود. در این راه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی ورزید. علیرغم مصائب و مشکلات مهاجرت او همواره به آرمانها و اهداف مبارزاتی خود پایبند ماند و در راه آنها مبارزه می کرد.

اشتراک در RSS - شورای سردبیری کارآنلاین