ژاکلین استرنهایمر - ترجمه رضا کاویانی 

مبارزه برای برابری و برابر حقوقی زنان، صد و ده ساله شد 

 این خواست ها آغاز گر دهه ای بود که جنبش زنان در روز جهانی زن هوای تازه ای به جامعه آن روز داد و باعث گردید گروه های اجتماعی گسترده تری از افراد متعهد در حمایت از هشت مارس و  خواسته های زنان به میدان بیایند.

طبق گزارش بنیاد "هانس باکلر" در هنگام وقوع بحران و بویژه تداوم آن زنان جامعه بیش از مردان ساعات کار خود را کاهش می دهند و عمدتا کارهای مراقبتی از خانواده را هم به عهده می گیرند. که این امر کار و مراقبت از خانواده افزایش ساعت کار بر زنان را دو برابر می کند. اتحادیه کارگران آلمان" IG Metall" طرفدار برابری زنان در محیط کار و داشتن سهم برابر در سیاست کلان کشور می باشد.

اشتراک در RSS - ژاکلین استرنهایمر - ترجمه رضا کاویانی