گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری - بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی و فلزکار مکانیک.

حمله به بازنشسته محکوم است!

ما باز هم اعلام می کنیم برخورد نیروی انتظامی با خواهران و برادران مان را در مقابل وزارت کار محکوم می کنیم و امیدواریم جوان خبرنگار کامیار فکور هر چه زودتر آزادشود. در پایان به اطلاع بازنشستگان می رسانیم که نامه نگاری ها و پیگیری این نامه ها و پاسخگو کردن مسوولین و مذاکره برای دستیابی به مستمری های قابل قبول در کنار تجمعات، همچنان ادامه خواهد داشت.

اشتراک در RSS - گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری   -  بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی و فلزکار مکانیک.