سهراب ایرانی

نگاهى به تحولات سياسى

اصلاح طلبان موظفند هر چه سريع تر يهوداى درون جريان خود را به مردم معرفى و تمايز مواضع خود را با آنان آشكار سازند. اين يهودا محمد قوچانى است كه از مدتها پيش به عنوان نظريه پرداز كارگذاران در عمل مواضع مصباح يزدى را در ظاهرى اتوكشيده ارائه می دهد.

نگاهی به خیزش دی ماه ونکاتی پیرامون مسائل فعلی

به نظر  ما مهمترین دستاورد و درسی که تجارب خونبار تاریخ سیاسی ای ایران به نیروهای چپ و دموکرات آموخته این است که سیاست ورزی را بجای آنکه با حرکت از ایده آلها به واقعیات پیگیری نماییم باید از واقعیت ها به سمت ایده آلها پیگیر باشیم در خاتمه با تاکید مجدد درخواست می کنیم همه نیروهای سیاسی خواهان عدالت و دموکراسی و منافع ملی موظفند بدون تعصب و جزم اندیشی ضمن استفاده از تجارب گذشته برنامه ها و راهبرد های خود را که بتواند در اوضاع عملا موجود کشور تاثیر گذار باشد ارائه نمایند

دوستان هوادار سازمان اکثریت (در دفاع از سوسياليسم) چه کسانی در مورد اهداف انتخابات دچار توهم بوده و هستند؟

نظر ما در مقطع انتخابات بر این بوده و هم چنان بر این عقیده ایم که علیرغم مورد تایید نظام بودن همه کاندیداها، کاندیداهای مطلوب قدرت حاکم آقای جلیلی بوده و حضور مردم و بهم خوردن توازن قوا باعث تحمیل روحانی به حکومت گردید. اینکه قدرت حاکم میخواهد از روحانی برای تثبیت و ادامه قدرت استفاده کند از نگاه کسی پنهان نیست. موضوع قابل تاسف و تعجب این است که دوستان ما این همه مبارزه نفس گیر جناح ها که صد البته اصلی ترین هدف طرفین کسب قدرت می باشد را فقط در حد یک جنگ زرگری برآورد کرده و چشم خود را عمدا و یا سهوا بر این همه کارشکنی و مخالفت راست افراطی برای ناکام کردن سیاست های همین آقای روحانی بزعم ما راست میانه میبندند.

نکاتی پیرامون انتخابات با دوستان مخالف و موافق شرکت

متاسفانه نشان دهنده عدم درک مناسب شما دوستان از شرایط سیاسی و پایه های نظری ما و اکثریت مردم ایران می باشد چرا که ما نه روحانی، نه هاشمی و نه خاتمی و ... را نماد دموکراسی خواهی ندانسته و نمی دانیم، اینکه شرایط سیاسی و فشار مطالبات مردم و حضورشان در صحنه، برای عمیق تر کردن شکاف های درون حکومت و بلوک های اصلی قدرت بتواند این افراد را به مانند آقایان موسوی و کروبی در صف مردم و در کنار آنان نگه دارد به عوامل گوناگون طرح شده و هم چنین درایت نیروهای مرجع سیاسی خارج از قدرت و حاکمیت که ما و شما دوستان عزیز هم میتوانیم از جمله آنان باشیم وابسته است.

انتحابات رياست جمهوری، دفاع از منافع ملی، هم استراتژی و هم تاکتيک

تحولات جاری، توازن به تبع آن مناسبات نیروها چنان بحرانی برای اوضاع سیاسی بهمراه داشته و دارد که عقل گرایان سیاست ورز را وا می دارد که لـــــــحظه به لـــــحظه رویدادها و موضع گیریهای بیرون و درون قدرت را تحت نظر گرفته و از هیچ تاکتیک سیاسی بطور مطلق دفاع نکنند؛ به عبارت روشنتر عقل سلیم حکم می کند که دوستان خواهان مشارکت در انتخابات از حضور در هر شرایط و دوستان مخالف حضور نیز از عدم حضور در هر شرایط سخن نگویند.

اشتراک در RSS - سهراب ایرانی