گزارشگر: رضا کاویانی

بحث سیاسی پیرامون ناآرامی های مرزی (سراوان بلوچستان)

در تاریخ  چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۹- ۱۰ مارس ۲۰۲۱، بحث سیاسی پیرامون ناآرامی های مرزی (سراوان بلوچستان)، به دعوت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)- برلین در اتاق زوم تدارک وبرگزار شد. این جلسه با حضور رفقای شرکت کننده از آلمان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک و آمریکا برگزار گردید.

اشتراک در RSS - گزارشگر: رضا کاویانی