‌دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در پاسخ به پیام جمعی از مادران و خانواده‌های جانباختگان فدائیان خلق

ما فرزندان شما نه در کنار شیخ و نه در کنار شاه نخواهیم ایستاد!

تغییرو خللی در دیدگاه های ما در طول ۱۳ سال گذشته بوجود نیامده و هیچگاه سازمان از مسیری که هویت سیاسی و تاریخی آن را تعریف کرده، همان هویتی که ما را از نحله ها و نیروهای استبدادی جدا میسازد دور نشده است. نه بدنبال سلطنت طلبان رفته و نه در کنار حکومت جمهوری اسلامی ایستاده و نه به دفاع از بقای این ساختار فاسد، مستبد و مردم ستیز پرداخته است. سازمان ما، همچنان همراه و در کنار مردم در مبارزه علیه استبداد و برای آزادی و بهروزی میهن مان ایستاده است.

در سوگ رفیق احمد قادیان ولشکلائی

احمد در دوران جوانی هم‌راه با دوستانش در سازمان‌دهی مبارزات مردم علیه حکومت محمدرضاشاهی شرکت داشت. او پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم شاه، به تشکیلات سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست و پس از وقوع انشعاب در سازمان، فعالیت خود را در سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پی‌گرفت. در سال ۱۳۶۱ و پس از ازدواج با رفیق عزیزمان، زنده‌یاد گلناز اعظمی قادیکلایی، به تهران نقل مکان کرد و در ارتباط با تشکیلات سازمان در تهران قرار گرفت.

اشتراک در RSS - ‌دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)