تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

راهکارهای، تحریم فعال انتخابات فرمایشی و مبارزه برای انتخابات آزاد

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، فرهاد فرجاد، سام جعفریان و مزدک لیماکشی

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

اشتراک در RSS - تلویزیون اینترنتی رنگین کمان