مجید عبدالرحیم پور

سخنی با آقای محمد خاتمی!

ازنظر من، این تناقضات و محدودیت های موجود در نظرات سیاسی شما، صرفا بخاطر شرایط سیاسی و رعایت مصالح سیاسی نیست. این عوامل البته عمل می کنند، ولی بهیچوجه نمی توانند دلیل اصلی عدم شفافیت سیاست و اعمال سیاسی باشند. موضوع گرهی، همانا نوع مواجهه شما است با امر توسعه: یعنی، مواجهه از جایگاه حکومت جمهوری اسلامی ولایت مدار - که دولت به مفهوم مدرن دمکراتیک معاصر نیست - با توسعه همه جانبه و پایدار است.

سازمان در پائیز سال 1356 مواضع بیژن جزنی را پذيرفت!

بیژن اما علیرغم اینکه در زندان و زیر کنترل شدید مامورین رژیم شاه بود، این تغییر و جهت گیری مثبت را با درایت، هوشیاری و تدبیر، گام بگام پیش برد. نظرات و تلاش های مستمر و پیگیرانه او در این زمینه ، یکی از مهمترین عوامل و زمینه ساز تغییر نظرسازمان چریکهای فدائی خلق ایران در جهت پذیرش دیگر اشکال و روش های مبارزه بود.

مروری بر فرایند غلبه جهل و ارتجاع بر قانون اساسی و مواضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

بعد از انقلاب، در اواخر سال 1357، هنگامیکه خمینی، رهبر انقلاب، اراده بر این کرد که «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» را به رفراندم بگذارد، از میان احزاب، سازمانها و گروهای سیاسی، تنها یک سازمان سیاسی جوان و برخی از گروها و افراد، زنگ خطر را در برابر این تصمیم غیردمکراتیک بصدا در آوردند. آن سازمان، سازمان جوان چریکهای فدائی خلق ایران بود که بعد از 7 سال نبرد با دیکتاتوری شاه، برای آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت میهن با آرمانخواهی سوسیالیستی، بعنوان یک سازمان سیاسی سراسری، از دل انقلاب برآمد کرده بود.

ولایت فقیه پدران خود را می خورد

مجید عبدالرحیم پور: حذف رفسنجانی به مثابه یکی از ستونهای اصلی ولایت فقیه، یکی از اصلی ترین شخصیتهای ولایت فقیه، این پیام را به مردم و به ما می دهد که ولایت فقیه دچار گسست سیاسی درونی است.

«گفتگو» و مناظره برای چیست؟

از اهل مجلس بانگ برخاست «یا امیرالمومنین با چنین کسی، مناظره جز با شمشیر نباید کرد!

در این یاداشت، وارد این بحث نمی شویم که کدام فهم و برداشت از «گفتگو»، درست و متمدنانه است و کدام نیست. قصد از نوشتن این مختصر، طرح مشکل است . شاید طرح موضوع و بحث در این زمینه، بتواند، مارا در یافتن فهم مشترک از «گفتگو» و زبان مشترک در این زمینه، یک قدم به هم نزدیک کند.

پرسش از خود، سرآغازی برای خردورزی و تحمل دیگری است

آقای خامنه ای در حالیکه از اهمیت و ضرورت پرسشگری و خرد ورزی سخن می گوید، خود، حکومت، شیوه حکومت کردن و سیاستهای کلان خودرا - که جامعه و کشور را دچار عمیقترین بحرانهای فرساینده و فساد کرده و در معرض خطرات بزرگ و ویران کننده قرار داده است - مورد پرسش، خرد ورزی و سنجش قرار نداده و در معرض داوری و رای آزاد مردم قرارنداده و نمی دهد.

بخش: 

انتخابات آزاد مبرم ترین نیازو محوری ترین راه برای تشکیل رژیم دمکراتیک درایران!

مصاحبه فرخ نگهدار با مجید عبدالرحیم پور

« درشرایط کنونی از مهمترین وظایفی که که پیش روی احزاب، سازمانها ونیروهای ترقیخواه کشور قرار دارد ، تلاش وهمکاری در راه نوسازی افکار وفرهنگ جامعه درجهت اندیشه وفرهنگ دمکراتیک و آزادی، همکاری و اتحاد با هم حول فشار آوردن به رژیم درجهت تحقق آزادی های سیاسی، احزاب و انتخابات آزاد است» .

بخش: 

دمکراسی مدرن فربه ترازپادشاهی ( بخش سوم)

رضا پهلوی برچه اساسی وارث چیست؟

طرفداران پادشاهی مشروطه و رضا پهلوی، نظير اصلاح طلبان طرفدار ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، هنوز در تناقض خود ساخته گرفتارند. اما اگر بخواهند می توانند، گرهی را که خود درست کرده اند، خود نيز باز کنند.

دمکراسی مدرن فربه تر از پادشاهی است (بخش دوم)

ایرانی شدن مشروطیت، فقط ریشه در اسلامی کردن قانون اساسی و متمم آن نداشت بلکه در فکر و فرهنگ شهریاری خدا سالار ایرانی و قانونی کردن شهریاری خداسالار ایرانی نیز ریشه داشت. جباریت سیاسی در ایران از قدیم تا دروان انقلاب مشروطیت و تا به امروز نیز، ریشه در اندیشه شهریاری خداسالار ایرانی، اسلامی و شیعی دارد.

دمکراسی مدرن فربه تر از پادشاهی است*بخش اول

متاسفانه بعداز انقلاب بهمن، طرفداران پادشاهی، بجای نقد شاه و پادشاهی دین گوهر ایرانی و گسست از آن، برای بازگرداندن جامعه ایران به پادشاهی، تلاش میکنند... بخش عمده پادشاهیان در دوران گذشته درماندهاند و قصد بررسی و نقد آن را ندارند و بخش کوچکی کوشش میکنند از منظر مدرنیته به انسان، جامعه، حقوق انسان، سیاست و عملکرد پادشاهان پهلوی نگاه کنند، بیآن که از پادشاهی بگسلند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مجید عبدالرحیم پور