مجید عبدالرحیم پور

توبه ها را بشکنید، آمد بهاران!

این اساتید که حتی «جسارات سوال کردن» از خود و «شجاعت زیر سوال بردن» اقدامات از ما بهتران را ندارند، به دانشجویان و شاگردان خود کدام عقلانیت و اخلاق را درس می دهند؟ چشم و گوش بستن بر واقعیات و حقایق، اطاعت کورکورانه و زبونی و ترس دربرابر از مابهتران؟

بخش: 

روی سخنم با شماست!

ایجاد نهاد دمکراتیک، همگانی وملی برای همکاری وهماهنگی میان همه آزادیخوان کشور ، سامان دهی و سازماندهی همگانی و دمکراتیک مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در جهت رفع و دفع استبداد دینی و تحقق حقوقی و حقیقی آزادی ، نیاز لحظه جامعه ، جنبش مردمی و سبز ایران ونیاز همه ما بمثابه جزئی از جنبش مردم ایران است .

بخش: 

در آرزوی کلاس درس!

اولین واکنشی که با شنیدن این خبر در من بوجود آمد، این بود کاش آیت الله منتظری زنده می ماند و برای شاگرد قدیمی خود آقای خامنه ای و اطرافیان تازه بدوران رسیده اش کلاس می گذاشت، و تجارب جدید خود را به آنها آموزش می داد.

بخش: 

تناقض گوئیهای وزیر اطلاعات

اگر زمامداران جمهوری اسلامی و وزیر اطلاعات آن اسیر منافع حقیر، شهوت قدرت و تحجر تفکر دینی و دچار بحران و سرگردانی نبودند، به جای فتنه خواندن اعتراضات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم شریف ایران، به عذر خواهی از مردم بزرگ ایران روی می آوردند، دست از استبداد و سرکوب بر داشته و تن به خواست مردم می دادند.

بخش: 

جنبش سبز فرازبلندی از فرایند گذار جامعه امروزی ایران به آزادی و دمکراسی (قسمت پایانی)

جنبش سبز بازتابی از شکل گیری، عمل کرد و تاثیر متقابل فرایندهای همسو و ناهمسو، سازگار و ناسازگار، سازنده و مخرب بود. توان و قدرت جنبش سبز تنهادر چند میلونی بودن و خیابانی بودن آن نبود ونیست، در مضمون، را ه وروش آزدایخواهانه، دمکراتیک، ومسالمت جویانه آنست.

بخش: 

جنبش سبز، فرازبلندی از فرآیند گذار جامعه امروزی ایران به آزادی و دمکراسی(قسمت اول)

در 30 سالی که گذشت، درجامعه ایران در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی، تغیبرات و دگرگونی های جدی و مهمی در سمت گذر ایران به جامعه مدرن دمکراتیک رخ داده است. امروز برای حذف جمهوریت و استقرار حکومت اسلامی ( عشیرتی – قبیله ای ) بسیار دیر شده است.

بخش: 

آزادی ، آزادی دیگری، آزادی برای دیگری*

آیا بعداز این فاجعه و بادرس گیری از این فاجعه ملی و فجایح دیگر وبرای جلوگیری از تکرار آنها ، حاضریم آزادی را وحقوق بشر را به سیاست و شعار همگانی و ملی بدل کنیم تا سنگری شکست ناپذیر دربرابر استبداد سیاسی حاکم بسازیم ؟ آیا وجدانمان از این بابت راحت هست؟

احزاب مدرن – دمکراتيک، اتحادهاى مدرن - دمکراتيک، مناسبات مدرن- دمکراتيک ميان ايرانيان، زندگى مدرن- آزاد - عادلانه – سبز و صلح‌آميز براى ايرانيان

آيا زمان آن نرسيده است که مدافعان متفرق و متشکل گرايش‌های گوناگون ليبرال‌دمکراسى و گرايش‌های گوناگون سوسيال دمکراسى درداخل و خارج کشور تشکلهاى سياسى بزرگ و فراگير خودرا بسازند؟

فراخوان، بازتابی از صدای مدرن- دموکراتیک مردم ایران است! این صدا را تقویت کنیم! (بخش دوم و آخر)

در میان مدافعین رفراندوم عده‌ای کوشش می‌کنند تا تنور داغ است از فراخوان، پلاتفرم و پرچمی برای اتحاد و ائتلاف میان جمهوری‌خواهان و بخشی از پادشاهیان بسازند. اینان توجه ندارند که تلاش دراین جهت نه تنها می تواند منجر به سرماخوردگی و تب ولرز و مرگ این حرکت نوپا بشود بلکه حتی مانع پاره ای از همسوئی هائی میان آنان شود.

فراخوان، بازتابی از صدای مدرن- دموکراتیک مردم ایران است! این صدا را تقویت کنیم!

مخالفت شدید رئیس جمهوری اسلامی و حجاریان و پاره‌ای از جمهوریخواهان حامی اصلاح‌طلبان دولتی از یکسو و مخالفت بخشی از پادشاهیان دوآتشه از سوی دیگر، قابل فهم است ،اما مخالفت بخش بزرگی از جمهوری‌خواهان به فهم نمی‌آید. جمهوری‌خواهان مدرن دموکرات چپ و میانه و راست چرا باید از فراخوان مدرن دموکرات استقبال و حمایت نکنند؟ مگر محتوا و جهت‌گیری عمومی فراخوان، در انطباق با همان محتوا و جهات عمومی جمهوری‌خواهی نیست؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مجید عبدالرحیم پور