مجید عبدالرحیم پور

مذاکره با دولت آمریکا را در دستور قرار دهید!

اما آنچه تاریک و مورد تردید جدی است، اقدام عملی رفسنجانی در جهت پیشبرد سیاست مذاکره با دولت آمریکا است. آیا رفسنجانی در دور جدید ریاست خود کوشش خواهد کرد موضوع مذاکره با دولت آمریکا را به سیاست مشخص وعملی مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل کند، و آن را در برابر خامنه ای و دیگر مخالفان مذاکره قرار بدهد؟

مذاکره با دولت آمریکا را در دستور قرار دهید!

اما آنچه تاریک و مورد تردید جدی است، اقدام عملی رفسنجانی در جهت پیشبرد سیاست مذاکره با دولت آمریکا است. آیا رفسنجانی در دور جدید ریاست خود کوشش خواهد کرد موضوع مذاکره با دولت آمریکا را به سیاست مشخص وعملی مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل کند، و آن را در برابر خامنه ای و دیگر مخالفان مذاکره قرار بدهد؟

ما نیز مردمی هستیم و می توانیم!

باید به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران آن اخطار داد که در ایجاد این شرایط خطرناک مسئول اند. باید در اسرع وقت بجای بحران سازی و جنجال آفرینی ها و تشنج افزائی های بیشتر، بهانەها را از دولت اسرائیل و دولتهای حامی آن گرفت. امروز کلید رفع و دفع بهانەها و نگرانی ها در دستان ولی فقیه و مسئولین نظام است.

این ستاره، این گل زیبای شکفته در باغ مردم ایران را، رژیم ولایت فقیه گرفت و کشت

صدای خنده های شاد و بی ریایش را، هنوز هم می شنوم. وقتی که می خندید، امواج شاد، مهربان و شفاف جان شیفته و عاشقش، در چهره نجیب و ملایمش، تماشائی بود. وقتیکه با مشکلات و سختی ها روبرو می شد و یا با تو مساله ای پیدا می کرد، در چهره و کلامش می توانستی نجابت، مهربانی، ملایمت و توانائی و امیدورای را بخوانی. او چنان نجیب، آرام و مهربان و چنان توانا در کارهایش بود، که بخودی خود، ترا به مهربانی و احترام و امیدواری وا میداشت

"بهروز ارمغانی"، ارمغان عشق و امید (قسمت اول)

• در اواسط سال ۱۳۴۹ درجریان بحث و گفتگو متوجه شده بودم که بهروز ضمن کار سیاسی، گرایشش به کار چریکی بیشتر شده است ولی هنوز ابعاد کار براش مشخص نیست. مدتی قبل از این صحبت، من درباره کتاب «انقلاب در انقلاب» رژی دبره از بهروز سوالاتی کرده و متوجه برخی گرایشات جدید او شده بودم ...

قربانعلی عبدالرحیم پور از فدایی خلق بهروز ارمغانی می گوید

جنبش سبز و وظایف ما

دمکراسی در جامعه ما نیز پروژهای آمرانه برای از میان برداشتن قدرت دینی - استبدادی موجود، طی یک کودتا، جنگ، قیام مسلحانه داخلی و یا حمله نظامی دولتهای خارجی به ایران نیست؛ پروسه ای است که باید و می توان با شرکت وسیع شهروندان جامعه و اقشار مختلف مردم آنرا گسترش داد، و ساختارمند کرد

متن سخرانی مجید عبدالرحیم پور، از سازمان فدانیان – اکثریت، در اطاق پالتاکی «انجمن سخن»

لشکر کشی رهبر - دولت علیه مردم

گفتگوی شهلا بهاردوست با مجید عبدالرحیم پور درباره ی ۲۲ بهمن

از نظر من در لحظه کنونی تمرکز قوا حول آزادی علیه استبداد دینی حاکم، سیاست عملی و بسیج گر و راهگشای جنبش مردمی و سبز واقعاً موجود در مسیر انتخابات آزاد و دیگر اهداف دمکراتیک و عدالت جویانه ایجابی و سلبی مردم ایران است.

بخش: 

تحریف و واورنه سازی رویدادها

مگر نه این است که آنان تاریخ فدائیان را و سیمای فدائیان را مورد پژوهش قرار دادهاند؟ بفرمایند این گوی و این میدان. بیایند، چشم در چشم در برابر دیدگان شهروندان جامعه ایران، هم تاریخ و سیمای ما را با مردم ایران درمیان بگذاریم، هم تاریخ و سیمای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و زمامدران آنرا. فدائیان چیزی برای پنهان کردن از مردم نداشتند و ندارند .

تمرکز قوا حول آزادی - علیه استبداد حاکم

در کشور ما، در شرایط کنونی و در لحظه کنونی، تمرکز قوا حول آزادی علیه استبدادحاکم، سیاست وشعار فراگیر، فعال، بسیجگر، جذاب و موثر ترین و براترین سیاست کاربردی جنبش مردمی و سبز ایران و راهگشای جنبش سبز در مسیر انتخابات آزاد و دیگر سیاستها و اهداف راهبردی و استراتژیک آزادیخواهانه، دمکراتیک و عدالت جویانه است.

بخش: 

توبه ها را بشکنید، آمد بهاران!

این اساتید که حتی «جسارات سوال کردن» از خود و «شجاعت زیر سوال بردن» اقدامات از ما بهتران را ندارند، به دانشجویان و شاگردان خود کدام عقلانیت و اخلاق را درس می دهند؟ چشم و گوش بستن بر واقعیات و حقایق، اطاعت کورکورانه و زبونی و ترس دربرابر از مابهتران؟

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مجید عبدالرحیم پور