کارگری

بهروز فدایی

طبق آماری که در سال 2013 از سوی اداره آمار هلند ارائه شده است، از زمان ممنوعیت استفاده از آزبست (1998) بیش از سی هزار نفر از کسانی که طی چند دهه اخیر با آزبست کار کرده اند بر اثر ابتلا به بیماری...

نظر1
رضا کریمی

این سیاست تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی تبلیغ گردیده است. تأثیر و پیامد اجرائی شدن این آئین نامه و تغییرات داده شده ی بعدی در آن رابطه ی فرد و دولت و کارگر وکارفرما را چنان زیر و رو کرده که این...

آزاده حسینی

برای تشکیل سندیکاها در ابتدا و همان قدم اول لازم نیست طرح تشکیل سندیکا را علم کرد بلکه میتوان از کمیته های تفریحی وفرهنگی و اجتماعی گوناگون یا تعاونیها جهت تجمع و به عنوان حلقههای میانی تشکل...

رضا کریمی

این خصوصی سازی و فروش بی اطلاع کارکنان این مجتمع که سالیان درازی از عمر خود را در آن مشغول به کار بوده اند در حقیقت رها سازی ثروت ملی به دامن آقازاده ها بیش نبوده است. 2500 نفر کارگر این واحد...

معلمان زندانی را آزاد کنید

اگر خانواده رسول بداقی بدترین شرایط را باشرافت تمام تحمل کرده‌اند به خاطر این است که همه نیک می‌دانند رسول در راهی قدم گذاشته است که هدفش چیزی جز بهبود وضعیت آموزش کودکان این سرزمین و حفظ کرامت و...

کانون‌های صنفی معلمان در سراسر کشور دست‌کم در هشت‌ماهه‌ی گذشته برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود، تلاش نموده‌اند. روش‌های آزموده‌ی پیشین ازجمله رایزنی با مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس، قوه‌ی قضاییه...

باید توجه داشت که علت سطح بسیار پائین مزد کارگران در ایران تنها زالوصفتی سرمایه داران و حمایت بی قید و شرط دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) از آنها نیست؛ تنها ممنوع بودن سازمان های کارگری، ممنوع...

رضا کریمی

معافیت کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمولیت قانون کار، عدم حق کارگران این مناطق برای تشکیل نهاد صنفی و تشکل یابی، همچنین عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مناطق آزاد تجاری...

نظر1

ما کارگران بی اعتناء به نمایش ومصوبات "شرکای دولتی" و برای برخوداری از یک زندگی مناسب مطابق با استاندارهای معیشتی جهان امروز، از تلاش برای کسب سهم خود از ارزش عظیم مادی که درجامعه تولید می کنیم،...

مالجو:
در زمان دولت اصلاحات، ابتدا گارگاە های ٥ نفرە بە مدت سە سال از شمول قانون کار خارج شد، پس از سە سال آقای عارف معاون رئیس جمهور کارگاە های دارای ١٠ نفر کارگر را نیز از شمول قانون کار...

نظر1

به گزار ش خبرنگار ایلنا، «عباس رضایی»، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام است که در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ تاکنون به‌دلیل اعتراضات کارگری و رسانه‌ای شدن آن، ابتدا از ورود به...

کانون مدافعان حقوق کارگر

کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) در نامه ای خطاب به رییس جمهور که در تاریخ 19 فوریه 2016 منتشر شده این موج جدید علیه اتحادیه های کارگری را محکوم کرد و خواستار اعطای کامل آزادی های...

این مبارزه همچنین باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، پشتیبانی از کارگران بیکار، مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان کارگر در زمینه های مربوط به مزد، استخدام، تصدی مسئولیت ها و غیره و مبارزه...

صادق کار

انقلاب بهمن یقینا بدون پشتوانە مبارزاتی دەها سالە نیروهای ضد دیکتاتوری و بویژە احزاب و سازمان های چپ و بدون مشارکت وسیع و موثر کارگران کە از همان فردای کشتار بی رحمانە تظاهر کنندگان در میدان ژالە...

نظر1
حسین اکبری

همانگونه که تا کنون این اتحادیه ها ی ساختگی مقبول کارگران واقع نشده اند پس از این نیز با آگاهی بخشی پیشروان کارگری در باره ویژگی سازمان های مستقل کارگری، کارگران را از آلوده شدن به این گونه ساختار...

واقعیت این است که ما کارگران دیگر نمی توانیم چنین وضعیتی را تحمل کنیم و نمی توانیم بپذیریم که صاحبان سرمایه با پایین نگه داشتن سطح عمومی دستمزدها و تحمیل انواع ستم و بی حقوقی ، طبقه کارگر را بیش...

ما جمعی از نمایندگان سابق تشکلات کارگری درایران وفعالین فعلی کارگری در خارج از کشور که هدفمان دفاع از جنبش کارگری ایران وحمایت ازکارگران در ایران است از همه شما عزیزان دعوت میکنیم با امضاء این...

رضا کریمی

البته حمله به حقوق و دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر ایران مختص به همین دو تبصره نبوده بلکه کلیت لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه، سمت و سویی خلاف منافع و حقوق کارگران و فروشندگان نیروی کار دارد. ب...

حسین اکبری

بنابراین، این میثاق نیازمند مجلسی است که در برگیرنده نمایندگان واقعی و منتخب مردم باشد. این مهم تاکنون در هیچ دوره ای از برپایی مجالس پس از انقلاب رخ نداده است و احتمال رخداد آن نیز در انتخابات...

صادق کار

می‌گویند تولید و فعالیت اقتصادی سودآور نیست و با این بهانە دە‌ها سال است کە از حقوق کارگر می‌زنند و وعدە‌ی بهبود در صورت بردباری را می‌دهند، ولی سال بە سال وضع کارگر و زحمتکش بد‌تر می‌شود و ثروت‌...

نظر2

صفحه‌ها