کارگری

یدی صمدی

در آن روزها ما برای افزایش دستمزدها، داشتن یک روز تعطیل در هفته، مساله بیمه کارگران خباز سنندج، حق داشتن سندیکا و ... مبارزه می کردیم، به همین خاطر ما جمعی از کارگران شاغل در خبازی‌های سنندج در...

هاله صفرزاده

به گفته‌ی کارگران آگاه این دوره بسیار کوتاه بود و شوراها فرصت نکردند رشد چندانی کنند و خیلی زود از بین برده شدند.

شهناز نیکوروان

احساس عدم امنیت شغلی، وضعیت روحی و روانی افراد را به هم می‌ریزد و حتی فرد را تا مرز پایان دادن زندگی پیش می‌برد به طوری که درصدی از آمار کسانی که به زندگی‌شان خاتمه می‌دهند را مردان بیکار تشکیل می...

ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری معلمان خواهان آزادی بی قید و شرط همۀ معلمان و کارگران زندانی هستیم و پشتیبانی خود را از مبارزات متحد معلمان، به ویژه برای ایجاد...

کارگران کارخانه سیمان آریا و اسادیس در منطقه ای به نام پل زال در جادۀ اندیمشک - خرم آباد بیش از پنج ماه است که هیچ گونه مزدی دریافت نکرده اند. در این دو کارخانه ٧٥ کارگر کار می کنند و اکنون ٢٧ روز...

بازداشت آقای اسماعیل عبدی، نشان دهنده نقض کنوانسیون های مختلف بین المللی حقوق بشر مبنی بر تضمین آزادی بیان و تشکل و همچنین حق مسافرت، جلوگیری از مسافرت نمایندگان ایرانی که قصد شرکت در کنگره جهانی...

کمیته دفاع از کارگران مهاباد

موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالین کارگری در چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی،...

ترجمه از:
هاله صفرزاده

به نظر می‌رسد این اعتصاب نتایج معینی داشته است. کارگران ظاهرا به پیروزی و به مقدار افزایش دستمزدی رسیده‌اند ، اما دولت و کارفرمایان درحالی که از اتحادیه‌های کارگری فاسد وابسته به حزب حاکم حمایت می...

کارگران عضو سندیکای شرکت واحد نیز در رابطه با چگونگی ساختار تشکل‌های رسمی ‌چنین می‌گویند: «همه آشنایان به حقوق کارگری به‌خوبی می‌دانند که تشکل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار، به‌ویژه شورای اسلامی ‌...

محمود صالحی، فعال کارگری که پیش از پایان مهلت قرار بازداشت، به علت وخامت حال جسمانی آزاد شده می‌گوید سلامتی او در زندان به خطر افتاده و کلیه‌هایش را از دست داده است. ...

حسین اکبری

در شرایط و موقعیت کنونی چه عواملی می تواند این تغییر را به سود کارگران ایجاد کند ؟ چه امکاناتی وجود دارد که با تکیه برآن نمایندگان و آگاهان کارگری بتوانند نقش تعیین کننده ای برای تحقق منافع...

ما از هم طبقه‌ای‌های خود در اجلاس جهانی سازمان کار انتظار داریم تا از ورود نمایندگان دولتی و نمایندگان دروغین کارگران در آن اجلاس جلوگیری کرده و با تصویب پاراگرافی مخصوص به وضعیت کارگران در ایران...

نظر1

اما سلاح كهنه و پوسيده بازداشت و فشار بر روی کارگران معترض ديگر كارآئي ندارد چرا که در مقابل این همه بی‌عدالتی جز اعتراض راه دیگری باقی نمانده و كارگران و همه مردم آزاده و فهيم مي‌دانند كه مقصر...

یاسر ریگی

در شرایطی که جنبش صنفی نوپای معلمان در حال شکل‌گیری است و فضاهای کارگری نیز با مشکلات خاص خود در جهت متشکل شدن مواجه اند دست‌یابی به این مهم در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود ولی باید بنیان‌های...

مقاومت در برابر تعرض سرمایه داری لجام گسیختە بە دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری، در سال گذشته در تعدادی از کشورها افزایش چشمگیری یافت. در کشورهائی مانند یونان و اسپانیا این مقاومت بە سطح جنبش های...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دفتر حاضر سومین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها، که زیر نام "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - دانمارک

نیاز ایجاد جایگزینی مبرم و دمکراتیک در چارچوب یک ساختار متحد، و یا سازمانی از اتحاد چپهای ایران را درحرفها و خواستهایشان جستجو می کردند. بە همین دلیل ما قرار وحدت عمل در زمینە فعالیتهای آیندە...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - اتریش

مانند هر سال، تشکیلات سازمان فداییان خاق ایران (اکتریت) در اتریش نیز در این مراسم شرکت کرده و ضمن بزرگداشت این روز با برپایی میز اطلاعاتی خود به انعکاس مسائل و مشکلات کارگران ایران پرداخته و با...

محافل ضدكارگری كه در چند وقت اخیر تلاش كرده‌اند با تخریب چهره‌های سرشناس ایجاد تشكل سراسری به هر ترتیب در راه پیشرفت آن سد و مانع ایجاد كنند و از آن ناكام ماندند، اكنون به گمان خود با ایجاد جو...

رضا کاویانی

روز جهانی کارگران، روزی نشاندار،محکم و مستقل و گویای مطالبات تاریخی کارگران و مبارزه برای احقاق حقوق و به رسمیت رساندن حقوق تشکلهای صنفی کارگری و نیروهای کار است.

صفحه‌ها