کارگری

مریم تنگستانی

در روز دوم ماه می کمیته برگزاری جشن روز کارگر که شامل احزاب کمونیست کانادا، یونان، برزیل، السالوادور، ... دوستان حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)-تورنتو است، برنامه سخنرانی و...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - اسن

در محل جشن، غرفه های متعدد سازمانهای کارگری و حقوق بشری دائر بودند. سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) نيز در اين محل غرفه ای همراه با نمايشگاهی از عکس های مبارزات کارگری و همچنين از کارگران زندانی...

کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه

براى برگزارى و گرامیداشت اول ماه مه امسال كمیته "هماهنگى ایرانیان براى اول ماه مه" هممیهنان ایرانى ساكن پاریس را دعوت به شركت در این تظاهرات کرده بود. هواى سرد وبارانى پاریس و تعطیلات طولانى آخر...

کار آنلاین

اکثریت اعضای تشکیلات سازمان در استکهلم در برپایی و اداره ی میز سازمان شرکت فعال داشتند و ضمن پذیرائی با شیرینی و شکلات از بازدیدکنندگان خاصه از خردسالان، اطلاعات لازم در مورد وضع کاروکارگری در...

علی صمد

فعالیت اصلی غرفه مشترک، اختصاص به دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران متمرکز شده بود. شعارهای درهمبستگی با سندیکالیست های زندانی، دفاع از حق تشکیل سندیکا، آزادی تمامی زندانیان و بویژه همه...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حقوق کارگری هم با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم با دو میثاق متمم آن عجین شده اند؛ به خصوص در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. هم‌چنین در بسیاری از کنواسیون‌هایی که چه در رابطه با رفع تبعیض و...

نظر2
انجمن کارگری دموکراسی خواه

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن گردیده است که بیکاری به مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی برای کارگران تبدیل شده است . سرمایه داری مالی- تجاری و دلال به همراهی نوکیسه گان نظامی با بهره مندی از بازار...

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

در روز جهانی کارگر، ما نهادهای حقوق بشری ایرانی پشتیبانی خود را از مطالبات کارگران زحمتکش میهنمان که همانا افزایش دستمزد، رعایت حقوق سندیکایی، پایان بخشی به سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری و به رسمیت...

ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری، جنبش عظیم و یکپارچه ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و...

بازداشت و اخراج فعالان صنفی در سال ٩٧ بطرز کم سابقەای فزونی یافت. در این سال صدها نفر بە دلیل فعالیت صنفی اخراج و دە ها نفر بازداشت و توسط بیدادگاە های نظام محاکمە و عدەای از آنان بە زندان و شلاق...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سال گذشتە را بە حق می توان از جهات مختلف نقطعە عطفی در سە دهە گذشتە برای جنبش کارگری بە حساب آورد. در این سال بە جرات میتوان گفت کمتر روزی را می شد یافت، کە بدون یک یا چند اعتصاب و اعتراض کارگری...

یعقوب مهدیون

مقالە ذیل، توسط رفیق زندە یاد یعقوب مهدیون،یکی از رهبر ان گذشتە سندیکای کارگران کفاش، عضو هئیت موسسان سندیکا های کارگری و یکی از پیگیرترین رهبران جنبش سندیکایی و کارگری ایران اندکی قبل از مرگ وی...

کاظم فرج الهی

فصل ششم قانون کار به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین نامه های اجرایی این فصل بر خلاف کنوانسیون های بنیادین 98 و 87 سازمان بین المللی کاربه گونه ای تدوین شده است که با دخالت و آمریت...

سرود رهروان در بند، برای کارگران زندانی

صادق کار

با این ترفند پلید، «هفتە‌ی کارگر» بە جای «روز کارگر» نشاندە شد تا بە جای یک روز، هفت روز از کارگر سوءاستفادە شود و ضمناء چنین تبلیغ کنند کە گویا روز و حقوق کارگر نزد حکومت اسلامی چنان اهمیت دارد...

پرستاران می‌گویند، پس از تجمع ۲۳آذر ۹۳ مقابل نهاد ریاست جمهوری، که کمیته پیگیری مطالبات پرستاری با نهاد ریاست جمهوری جلساتی را در جهت رفع مشکلات جامعه پرستاری برگزار کرد هنوزجوابی از سوی نهاد...

صادق کار

بە هر روی معلمان با شرکت وسیع در تظاهرات ٢٧ فروردین ٩٤ نشان دادند کە، جایی برای کوتاە آمدن از خواستە هایشان برایشان باقی نماندە. آیا دولت معنی این پیغام تظاهرات روز گذشتە را گرفتە است؟ اگر پاسخ...

واپس رانده شدن سندیکالیسم نه امری تصادفی است و نه ناشی از قضا و قدر. در آوریل سال ۱۹۴۷، زمانی که غرب در آستانه ۳۰ سال رونق کمی عادلانه تر بود، فردریخ هایک، اندیشمند لیبرالی که درقرن بیستم پرآوازه...

در روزهای اخیر، شاهد اعمال تبعیض‌آمیز سهمیه‌بندی جنسیتی در فرایند استخدامی فراگیر و مشترکی بوده‌ایم که در دستگاه‌های اجرایی دولت در حال اجرا است. سازمان سنجش کشور اولین آزمون استخدامی متمرکز دولت...

حسین اکبری

یک فعال مستقل کارگری معتقد است تنها وظیفه نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، مقاومت شجاعانه در مقابل تصویب دستمزد غیر قانونی است.

حسین اکبری در جریان مذاکرات تعیین مزد 94 به ایلنا گفت:...

صفحه‌ها