کارگری

کانون مدافعان حقوق کارگر

كانون مدافعان حقوق كارگر كه وظيفه خود را دفاع از حقوق كارگران درهمه‌ی زمينهها مي‌داند، خواهان بازگرداندن فوري اموال غارت شده‌ی كارگران و زحمتكشان ومصادره اموال كليه افرادي است كه به نوعي دراين...

نظر2

دركشورما نيز سرمايه‌داري جدا ازاين روند كلي عمل نمي‌كند. جناح‌هاي مختلف سرمايه‌داري به رغم اختلافات برسرسهم‌خواهي در قدرت وسرمايه، اما همگان بر خصوصي‌سازي وبازار آزاد و واگذاري خدمات عمومي به بخش...

حسین اکبری

نمایندگان کارگران در سازمان های کارگری چنانچه به این ساز و کارها آکاهی داشته باشند بی تردید قادر خواهند بود تا با اعتماد به نفس بیشتری از حقوق کارگران ومزد بگیران بر سر میز مذاکرات و همچنین در...

این فراخوان در تاریخ 10 نوامبر 2013 در کنفرانس این سندیکاها که در شهر هلسینگ اورHelsingör دانمارک برگزار شد به تصویب رسید.

کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد شاگردی نوین»

لبه تیز این تهاجم نه تنها زندگی کارگران، بلکه تمام اقشار اجتماعی را نشانه رفته است. طرح استاد شاگردی اگر ابطال نگردد به همه بخشهای کار، تولید، خدمات تأمین اجتماعی و سایر حوزه های اشتغال و حتی...

« کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهاد‌های صنفی و ... از این فعالیت مدنی شد.به موجب این طرح اولا کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار...

احمد شیرزاد

«تشکل‌های کارگری نمی‌توانند در یک بستر اجتماعی غیر دموکراتیک شکل جدی پیدا کنند / این تشکل‌ها به جای اینکه به جنبش‌های مدنی نزدیک شوند تلاش دارند به حکومت نزدیک شوند تا بتوانند با لابی با حکومت...

عبدالفتاح سلطانی / مهناز پراکند
 دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
حسین اکبری

درعین حال با تغییر شرایط به تبع انتخابات این امکان هر چند اندک وجود دارد تا دولتی که به تدبیر و امید تعریف شده است را به این وسیله بیازماییم که آیا با دولت پیشین دربه رسمیت شناختن حقوق کاردرقانون...

یاور

رشد اقتصادي از همان نوعي كه ساختار حكومتي هم مدعي آن است؛ با توسعه صنعتي و در نتيجه اشتغال‌زايي و توليد كالايي امكان‌پذير است و به دليل آن‌كه سودزايي آن روندي دراز مدت دارد همواره با اما و اگر...

درخاتمه: ما خواستاربازگشت به وضعیت شغلی خود، پرداخت حقوق وبیمه این دورانی را که از کار اخراج بوده ایم، هستیم. ما همچنین خواستار آن هستیم که احکام قضائی صادره دربارۀ ما باطل اعلام گشته وازما اعادۀ...

صادق کار

حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت باید فکر معماری تشکل های دولتی را کە در مغایرت کامل با مقاولە نامە های "آی ال او" است را کنار بگذارد و اگر به راستی، آن...

يک ويدئو کليپ در حمايت از کارگران زندانی بهنام ابراهيم زاده

از شمامیخواهم به هر شکلی که میتوانید از من حمایت کنید و خواهان آزادی من شوید. من و همسر و نیمای عزیزم را تنها نگذارید!ما به حمایت وکمک شما نیاز داریم خواهان آزادی من وتمامی فعالین کارگری خصوصاً...

در 28 مرداد عمده هدف سرکوب حزب توده بود. عمدتا چون حزب بعد از 30 تیر با مصدق همراه شده بود. بعد از 28 مرداد عده‌ای از مخالفان ایدئولوژیک می‌گویند حزب شرکت نداشت در حالی که من خودم شاهد بودم که حزب...

یاور

شورای متحده‌ی مرکزی سندیکاهای کارگران ایران با هوشیاری تا روزهای کودتای امریکایی 28 مرداد 32 مدافع و حامی رزم جوی دولت ملی باقی ماند. در روز 25 مرداد اولین کودتا را که به وسیله‌ی تیمسار نصیری...

حسین اکبری

از مواردی که می تواند تضمینی برای پرداختن به مطالبات بالا قرار گیرد، اجرای بی کم و کاست اصول فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت است که پرداختن به این فصل از جمله تاکیدات رییس جمهور چه در دوران...

صادق کار

خبر گزاری کار ایران (ایلنا ) در روز چهار شنبە، برنامە بلند بالای علی ربیعی وزیر کار پیشنهادی روحانی را منتشر کردە است.

نظر3

در مورد وعده های داده شده توسط آقای روحانی من سعی می کنم نه خوشبین و نه بدبین بلکه واقع بین باشم. شما می دانید که قانون اساسی جمهوری اسلامی بیشترین حق و اختیار را به ولی فقیه داده است، از شورای...

یونی‌فور از ادغام دو کلمه یونایت (Unit) و فور (For) به معنی "اتحاد برای ..." [ایجاد شده] که می‌تواند دربرگیرنده موضوعات عام باشد، به این مفهوم که این اتحاد سندیکایی جدید از حقوق زنان، جوانان، تازه...

صفحه‌ها