کارگری

ناصر آقاجری

زن به عنوان انسان حق دارد با کارش صاحب درآمدی گردد و زندگی مستقلی برای خودش تدارک ببیند. اما زن کارگر پس از 8 الی 12 ساعت کار به خانه می رود، در شهرهای پرجمعیت یکی دو ساعت هم وقتش در ترافیک هدر می...

این روند امنیتی که بی ارتباط با تشدید برخوردها با فعالان دیگر جنبشهای مدنی نیست، به معنای تلاش حاکمیت برای مقابله با اعتراضهای روزافزون صنفی کارگری، آن هم در آستانه اجرای هدفمند شدن یارانه ها و...

همسر اسانلو می گوید:"تلاش می کنند برای آقای اسانلو مدارک غیرواقعی توسط زندانی های دیگر درست کنند .در صورتی که همسرم آدم قانون گرایی است . او دنبال هرج و مرج نیست. اما متاسفانه باز هم قصد دارند...

آژانس ايران خبر – شمار كارگران بازنشسته در جلوي مجلس بالغ بر 3000 نفر شد .اين كارگران براي دريافت حق و حقوق پايمال شده خود جلوي مجلس تجمع كرده اند .

اين كارگران خواهان افزايش حقوق وتامين...

مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت!

م. تهرانی

شعار انتخابات آزاد این ویژگی را دارد که ضمن نفی هرگونه استبداد، و ایجاد تغییرات و تحولات بنیادین به سود دموکراسی، به اصلاح حکومتگری در ایران منجر خواهد شد و این تغییرات با توجه به مقبولیت این شعار...

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز نگرانی عمیق در باره وضعیت جسمانی سعید ترابیان و هشدار در باره تلاش جهت پرونده سازی واهی برای ایشان و رضا شهابی و گشودن پرونده ای جدید...

سهراب بهداد

طبقه و کار در ایران بعد از انقلاب

اینجا مسایل ساختی اقتصادی و سیاسیای هست که باعث شده است پس از سی سال ایران هنوز نتواند بحران پساانقلابیاش را از سر بگذراند. انتخاب احمدینژاد بهخودی خود...

علیرضا ثقفی خراسانی

در شرایط حاضر پشتیبانی بینالمللی وقوانین جهانی نهادهای اتحادیهای و سندیکایی یکی از روشهایی است که کارگران ناآگاه را به مشروع بودن کار خودشان مطمئن میکند پایگاه های قانونی مقاوله نامه های بین...

صادق کار

14 نفر از کارکنان اخراجی شرکت واحد به سر کار بازگشتند

مدیریت شرکت واحد شرط باز گشت به کار این افراد را منوط به انصراف از عضویت و فعالیت در سندیکا کرده بود؛ اما همگی آنها برغم فشار اقتصادی و...

کار آنلاین

قابل توجه است که همبستگی مردم بلژیکی حاضر در جشن با خواسته های غرفه "اتحاد برای ایران" بسیار گسترده و وسیع بود. در این مراسم رهبران سندیکاهای بلژیکی در سخنرانی های خود به وضعیت اقتصادی، بحران...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دشواری کار این جنبش در عدم امکان تشکل یابی است، که سیاست پلیسی - امنیتی دولت حاکم، یک وجه آن و عدم رشد و توسعه بنگاه های تولیدی پایدار و پراکنده شدن نیروهای کارگری به علت بیکاریهای پی در پی و ستیز...

تارا بنیاد

پشت صحنه زندگی زنان كارگر مشكل من كه شاید مشكل خیلیهای دیگر هم باشد، قوانینی است كه از سوی وزارت كار مرتب تغییر میكند و حالا هم همه نگران قانون كاهش ساعت كاری زنان هستیم، قانونی كه احتمالا همه ما...

سمیه جاهد عطاییان

كودكانی كه زود بزرگ شدهاند و به روز كارگر رسیدهاند هفته كارگر كه در اصل یادآور مبارزات كارگران در دورههای مختلف است میتواند فرصت مناسبی برای طرح معضلات و كاستیهای مربوط به كودكان كار باشد چرا كه...

رضا غیبی

گزارشی از سیاهی روزگار كارگران صنعت نفت بسیاری از این مناطق شامل طرح اقماری میشوند، طرحی که شاید در ابتدای شروع به کار افراد، به واسطه جوانبودن، تجربههای نو، تنوع محیط كار و بعضی آسودگیهای دیگر،...

کارگران ساختمانی، همچنان روی داربست

بنا بر آمارهای اعلامی از سوی مراجع معتبر، بیشترین حوادث کار در بخش ساختمانی رخ میدهد. براساس گفتههای مسئولان سازمان تامین اجتماعی از مجموع ۱۱ هزار و ۶۳۴...

علی واحدی

علی واحدی، یکی از فعالین با سابقه جبنش کارگری و سندیکایی ایران، از چگونگی فعالیتهای سندیکایی در طول نزدیک به شش دهه که او خود نیز در متن این فعالیتها حضور داشته می گوید؛ از تشکیل کمیته اعتصاب در...

...از سوی دیگر محدود کردن آزادیها را داریم. بستن دهانها، بستن روزنامه ها و پر کردن زندانها و محدود کردن تشکلهای صنفی و سیاسی را داریم … مهم است که امسال کارگران و معلمان پی ببرند ( گرچه می دانم می...

ترجمه از:
صادق کار

معاون کمیته جوانان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی)
و نماینده فدراسیون سندیکائی فلسطین (پی جی اف تی یو)

گاهی اوقات در کنفرانسهائی که شرکت کرده ام از دیگران شنیده...

امیر ممبینی

ترس از گسترش دامنهی اعتصاب معشور و آبادان و احتمال درگیریهای خشن با مأموران حکومت نظامی تهران را به فعالیت بیشتری واداشت. در اینجا بود که از سوی کاشانی برای کارگران پیام فرستاده شد و از آنها خواهش...

صفحه‌ها