کارگری

(شنبه - یازده اردیبهشت- تهران، ساعت 5 عصر، مقابل وزارت كار )

ما كارگران، مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هایی كه هر گروه یا گرایش فكری- سیاسی اعلام نموده است، با طرح مطالبات و شعارهای...

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک
هیئت بازگشایی سندیکای...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در موج کشتار عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی از برجسته ترین و متعهدترین کارگران پیشرو وفعالین و سازمانگران جنبش سندیکائی ایران توسط حکومت در زندانها به قتل رسیدند. در میان این جانباختگان...

کار آنلاین

هر دو دسته [مطالبات] نیازمند فضایی است که بتوان فارغ از ناامنی ها و بدون هراس از زندان و شکنجه و از دست دادن شغل و موقعیتهای اجتماعی زندگی برابرحقوق با سایر مردم را در آن فضا کسب کرد. در نتیجه...

در ۱۹ فرودین ۱۳۸۹ بزرگترین معدن طلای ایران در تکاب آمادهی بهرهبرداری شد. در این شهر آذربایجانغربی معدن طلای آقدره هم قرار دارد. زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، نمونهای است برای دیگر کارگران معادن...

کار آنلاین

11 اردیبهشت امسال، 88 سال از نخستین برگزاری با شکوه روز بین المللی کارگران و زحمتکشان در تهران میگذرد. در روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1301 (اول ماه مه 1922) برای نخستین بار به مناسبت روز جهانی کارگر...

صادق کار

در جریان اعتصاب دولت حق دخالت در اعتصابات را ندارد، مگر طولانی شدن مدت اعتصاب جان افراد را تهدید نماید. قانون نیز دخالت دولت را مشروط و محدود کرده است، بهمین دلیل بندرت اتفاق می افتد که دولت بطور...

ال او، بزرگترین فدراسیون کارگری نروژ که بالغ برهشتصد و پنجاه هزار نفر از مزد بگیران این کشور را سازماندهی و نمایندگی می کند، و از نفوذ سیاسی و اجتماعی کم نظیری در این کشور برخوردار است، طی نامهای...

محمدعلی سپانلو

در ازای افکار لیبرالی معاصرانش، فرخی از چشمه تفکر سوسیالیستی نوشیده است. گرچه معرفت او خام است، اما شاعر، تشخیص شعریش را مدیون آن است. نیز در اثر او است که ما نخستین بار از فرهنگ اصطلاحات و...

کار آنلاین

*کارگران و مزدبگیران: اول ماه مه را به برآمد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش سبز تبدیل کنید!

* با تشکیل کمیتههای اول ماه مه، جشن امسال را هرچه گستردهتر برگزار کنید!

* پيش به سوی تشکيل...

صادق کار

سندیکای آزاد و مستقل همچنان مطالبه نخست جنبش کارگری ایران است

"اول ماه مه" فرصتی است برای اعتراض به اینگونه فجايع وبسیج نیرو برای تغییر، برای اتحاد و همبستگی، برای حق تشکل واعتصاب ، برای...

علیرضا ثقفی خراسانی

اگر تمام نیروی کار موجود در ایران از فردای سال جدید سیصد هزار تومان اضافه دستمزد در یافت کند، تنها 2.5 در صد به قیمت کالاها وخدمات، آن هم در ابتدا افزوده خواهد شد وسپس همین تاثیر به 1.6 كاهش می...

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

• جمعی از کارگران فلزکار مکانیک، فراخوانی در مورد برگزاری روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه آینده منتشر کرده اند ...

رضا رخشان

کارگر هفت تپه برای رسیدن بهحقوق خود میجنگد، چه با رضا رخشان چه بدون او. برای من هم اخراج و زندان پایان کار نیست. چرا که همین مبارزه که به ما تحمیل شد، به من فهماند که سکون و سکوت نابودی روح و جان...

برای ما کارگران سلولهای زندان پایان کار نیست، ما میلیونها انسانیم، ما تولید کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود هستیم، چرخ تولید و زندگی در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و...

سه نهاد کارگری مهم ایران در نامه ی مشترکی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی این شورا به وضعیت کارگران ایران شدند

نامه مشترک سه نهاد کارگری

کانون مدافعان حقوق کارگر

ما خواستار آزادی فوری وبی قید وشرط علیرضا ثقفی و همه ی فعالان كارگری زندانی و سایر زندانیان و بازداشت شدگان هستیم و اعلام می كنیم كه این گونه فشارها تنها سبب تعمیق نابسامانی ها و تیره و تارتر شدن...

با توجه به شرایط دشوار کارگران و نیز آینده مبهم در پیش رو، و در حالی که بحرانهای اقتصادی فشار مضاعف و کمرشکنی به قشر کارگر وارد می کنند، ما جمعی از کارگران ذوب آهن بر آن شدیم تا در نخستین گام برای...

کارگران و جنبش کارگری ایران از یک منبع مالی قوی مورد اعتماد خویش محروماند و همین محرومیت و کمبود اساسی نیز تاکنون لطمات جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از موانع عمده پیشرفت جنبش...

اگر شما کارگر هستید، وضع کار و معیشت شما چگونه است؟ آیا حقوق و مزایای کارگری، برای تأمین زندگی شما کافیست؟ آیا "قانون کار" فعلی پاسخگوی نیازهای شما است؟ آیا این قانون، امنیت شغلی لازم را برای شما...

صفحه‌ها