کارگری

با توجه به آنکه رئيس جمهورى و وزير کار دولت جمهورى اسلامى ايران که ميهمان دولت شما هستند، بخواهند که تعهدات خود را نسبت به سنديکاهاى کارگرى ايران مطابق با حقوق بين‌الملل کارگران رعايت کرده و نسبت...

سودابه مهاجر

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى رو به اوج توده اى روبرو شده باشد. ميان تشکل...

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از...

با نظر به اين حقيقت که اکنون روشن شده است که آقايان محمد صالحى، جلال حسينى، محسن حکيمى و برهان ديوانگر همگى بخاطر فعاليتهاى بحق و مشروع اتحاديه هاى کارگرى محکوم شده اند، کنفدراسيون بين المللى...

تعداد 50 نفر از همکاران فعال سندیکایی شما معلق از کار بوده و از دریافت هرگونه دستمزد و حقوق و خدمات درمانی محروم هستند و کماکان پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی هستند

کاظم فرج الهی

براساس آمار رسمی تعداد بیکاران ۴/۲ میلیون نفر و طبق آمار منابع مستقل یک لشکر ۶/۳ میلیونی بیکار وجود دارد که حضورشان همواره امنیت شغلی و میزان دستمزد شاغلان را تهدید می‌کند. متاسفانه از این تعداد (...

جريانى که رييس جمهور نمايندگى آن را دارد عليرغم آن که به‌شدت در درون سازمان‌گرا است ولى اين سياست و روش را براى مردم نمى‌پسندد و رفتارهاى توده‌وار را براى پرهيز از پذيرش نهادهاى مردمى دنبال مى‌کند...

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

اتحاد عمل همه فعالان کارگرى، ضامن جلوگيرى از تصويب لوايحِ مخالف با حقوق اساسى کارگران است

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

"کارگران حق دارند سنديکاهاى کارکرى تشکيل دهند، به سنديکاهاى موجود بپيوندند وبى آنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعالليت سنديکايى شرکت کنند" (منشور حقوق سنديکاهاى...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مبارزه ميان کارگران و مزدبگيران با کارفرمايان و دولتهاى سرمايهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمايهدارى و تشکيل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ايران همواره وجود داشته است و...

کسانى که رسماَ گفته و نوشته‌اند واژه سنديکا بايد از ادبيات کارگرى و فرهنگ ما حذف شود به عنوان نماينده کارگر در فدراسيون سنديکاهاى جهانى حضور پيدا مى‌کنند. دولتى که بدترين دشمنى‌ها را با سوسياليست‌...

بيمارستان قبل از هر کارى پولش را ميخواهد که من ندارم. اکنون چشم به انتظار کسانى هستم که کمکم کنند و جانم را نجات دهند. آيا ميتوانيد صداى من را به جايى برسانيد، شايد کسانى پيدا شوند براى معالجه ام...

ما در يک جامعه پر تبعيض زندگى مى‌کنيم، تا وقتى تبعيض هست، اعتراض و مبارزه هم وجود دارد. امسال شب عيدى به يک قاضى يک ميليون تومان عيدى دادند، اما برسر پرداخت صنار عيدى به کارگر، دستگاه امنيتى را مى...

اميد است که‌ حمايت هم‌ميهنان عزيز از محکوم کردن اقدامات دولت فراتر رفته‌ و با اهداى کمک مالى به‌ کارکنان شريف مبارز و نيازمند شرکت واحد که‌ پرچم حق‌طلبى جنبش مستقل سنديکائى ايران را عليرغم همه‌...

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى از دولت جمهورى اسلامى ايران و مجلسِ شوراى اسلامى، مصرانه مى خواهد ضمن به رسميت شناختن حق آزادى کارگران در ايجاد تشکل هاى مستقل کارکري(سنديکا ها) وفعاليت در آن ها از به...

ما همه آزادى‌خواهان، طرفداران حقوق بشر، فعالين جنبش صلح‌خواهى، كارگران و زحمتكشان و خصوصاً مردم آمريكا و كارگران اين كشور را فرا مى‌خوانيم در اعتراض به جنايات صورت گرفته و در حمايت از مردم لبنان و...

خبر ديگر در هفته گذشته اين بود که کارگران بعضى از شرکت هاى پيمانکارى از حالت پيمانکارى در آمده و به کارگر موقت شرکت تبديل وضيعت شدند ولى ما خواهان انحلال تمام شرکتهاى پيمانکارى و لغو قراردادهاى...

به شما مى‌خواهيم اطمينان دهيم که همبستگى گسترده سنديکاى اف ژ ت ب، با کارگران و فعالين سنديکايى در ايران وجود دارد. ما همواره در اين عرصه فعاليت‌هاى خود را همانند ديگر ارگان هاى بين‌المللى براى...

حسین اکبری

كارگران در سال ٨۴ به تجربه دريافتند كه فعاليت‌هاى صنفى، در پی‌گيرى خواست‌ها و مطالبات با تكيه بر تشكيلات سنديكايى كه خود آن‌را بر پا ساخته‌اند، چه‌گونه مورد حمايت وسيع در عرصه‌ى ملى و بين‌المللى...

صفحه‌ها