کارگری

در روز چهارشنبه ٢۶ آوريل، هيئت سه نفره‌اى از طرف کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران در دفتر مرکزى فدراسيون سنديکاى جهانى (دبليو. اف. تى. يو.) در آتن پايتخت کشور يونان طبق برنامه قبلى، با جرج ماوريکوس...

از اول تا چهارم دسامبر ٢٠٠۵ کنگره فدراسيون سنديکاى جهانى در هاوانا برگزار گرديد. در اين کنگره در خصوص زنان کارگر قطعنامه‌اى از طرف شرکت کنندگان به تصويب رسيد که ما براى در دسترس قرار دادن همه...

برهان دیوارگر

از تمام کارگران، زنان، جوانان ومردم آزاديخواه چه در داخل و چه در خارج از کشور ميخواهم به يارى شما بشتابند واز خواسته ها و مطالبات شما از جمله ١-آزادى منصور اسانلو، منصور حيات غيبى وديگر دستگير...

اطلاعيه مشترك چندين حزب، سازمان ونهاد دمكراتيك ايرانى در سوئيس در رابطه با محكوم نمودن رژيم جمهورى اسلامى در سركوب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران، مورد حمايت نزديك به سى حزب، سازمان و سنديكاى...

ما عميقا از تداوم اذيت و آزار و حمله به رهبران اتحاديه ای و كاركران در ايران متاسفيم. آنها فقط برای حفظ اتحاد و منافع كارگريشان مبارزه ميكنند.

سیامک فرید

اعتصاب يک روزه ولی پربازتاب کارگران شرکت واحد، مرا به روزهای دور برد.به ياد امير افتادم و غرورش از اينکه پدرش ماشين دو طبقه داشت.من و امير هفت هشت ساله بوديم و همبازی. چقدر دوست داشتم که بابای من...

طی ماه های اخير با تلاش گسترده کارکنان و رانندگان سخت کوش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، سنديکای اين صنف پس از سال ها رکود، با حمايت گسترده اعضا در جهت دستیابی به حقوق حقه کارگران رخصت حضور يافت و...

خسرو شمیرانی

برای آزادی منصور اسانلو تمام راه های حقوقی را در پيش ميگيريم و در صورت بی نتيجه ماندن اعتراضات کارگری را از سر ميگيريم.
گفت وگو با پروانه اسانلو، ابراهيم مددی، جواد کفايتی، عليرضا جباری،...

خسرو شمیرانی

ما با بسياري از اتحاديه هاي کارگري ديگر کشورها و همچنين با سازمان بين المللي کار نامه نگاريهايي داشته ايم. اينها حمايتهاي وسيعي از خواسته هاي ما را به نمايش گذاشته اند. مثلا وقتي که دبير کل سازمان...

از آغاز فعاليت هيئت موسسان سنديکائی شرکت واحد برای احيای مجدد و بازگشائی رسمی سنديکا تا کنون، فعالين اين سنديکا از جانب ارگانهای امنيتی به طور مستقيم و غير مستقيم مورد پيگرد و آزار و اذيت قرار...

فرناندو اي گاپاسين و مايكل دي ييتس
ترجمه از:
مهرداد

در مكزيك، كارگران فدراسيون و اتحادهاي جديد متمايل به چپ تشكيل داده‌اند. در ونزوئلا، با الهام از راديكاليسم دولت هوگو چاوز فدراسيون كارگري جديد جايگزين فدراسيون فاسد گذشته شده است. در برزيل، در پي...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همه فعالین و مبارزین جنبش سند یکایی و کارگری مقیم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمایت یکپارچه از تلاشهای فعالین داخل کشور برای به رسمیت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانیم...

داوود پنهانی

هيچ قراردادى بين كارفرما و كارگران تنظيم نشده است. همه چيز شفاهى رد و بدل مى شود. كارفرما نرخى تعيين مى كند و كارگر مى پذيرد. بسيارى از كارگرها بيمه نيستند. تعداد محدودى از آنها دفترچه درمانى...

شانزده نفر از کارگران و کارمندان با سابقه در شرکت واحد به دليل فعاليتهای سنديکايی توسط مسئولين اين شرکت و تحت تاثير فشارهای خانه کارگر از سمت های خود اخراج شده و زندگی اقتصادی آنها با بحران بزرگی...

مظفر محمدی

مبارزه برای ایجاد مجامع عمومی کارگری منظم آن مصاف اصلی و حیاتی است که اگر کارگران در ایجاد آن موفق شوند اتحاد و یکپارچگیشان را تامین کرده و موفقیتشان را در رسیدن به مطالباتشان تضمین میکند. بعلاوه...

مطمئن باشيد راهي را كه در پيش گرفته‌ايم انساني، عقلايي، برحق، شرافت‌مندانه و منطبق بر اصول پذيرفته‌شده‌ي حق آزادي تشكل(مقاوله‌نامه‌ي 87 سازمان بين‌المللي كار) است. در راهي كه پيش رو داريم استوار و...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با توجه به سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی داخل در هفته های اخیر، حمله به اعضاء سندیکای شرکت واحد سرآغاز دور دیگری از تعرض به تشکل های مستقل و فعالین آنها می باشد، بخصوص این که در یک...

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

هيات موسسان سنديگاهاي كارگري ضمن محكوم كردن اين يورش وحشيانه و درخواست محكوميت عوامل شناخته شده‌ي آن از همه سازمان هاي سنديكايي كارگري جهان و از سازمان بين‌المللي كار مي‌خواهد كه از مطالبات جدي...

مصطفی اسدپور

راستى كارگر افغانستانى با فرستادن بخشى از دستمزد ناچيز خود ثروت مملكت را هدر ميدهد يا بيشمار سران محترم رژيم كه پول در بانكهاى خارج پارو ميكنند؟ راستى چه كسى سطح دستمزدها را كاهش داده است، كارگر...

محسن حمیدی

تشكل‌هايي كه شوراهاي اسلامي را نمايندگي مي‌كنند نيز جايگاه مستقلي ندارند و براي خود نقش سياسي قائل هستند و به شكل يك حزب عمل مي‌كنند و از سوي ديگر سعي دارند با مراكز قدرت نيز رابطه داشته باشند و...

صفحه‌ها